photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI W PERSPEKTYWIE BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW

W dniu 07.06.2016 roku Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje konferencję młodych pracowników nauki, na której będzie możliwość prezentacji osiągnięć w zakresie wyników badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanych prac doktorskich. Na konferencję pragniemy zaprosić również doktorantów z innych ośrodków naukowych.

Konferencja pt. Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców, będzie przeglądem prac oraz doniesień naukowych doktorantów z uczelni z całego kraju.

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem doktorantów w zakresie prowadzonych badań naukowych. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia funkcjonowania współczesnej gospodarki, dotyczące m.in.:

  • ekonomiki przedsiębiorstw,
  • ekonomii sektora publicznego,
  • finansów i rachunkowości,
  • zarządzania i marketingu,
  • bioekonomii,
  • nauk przyrodniczych.

Przedmiotem dyskusji będą także szeroko rozumiane zagadnienia funkcjonowania gospodarki.

W ramach konferencji odbędzie się sesja plenarna, w czasie której zostaną zaprezentowane wykłady przez zaproszonych gości. Przewidziane są również sesje panelowe, w trakcie których będzie możliwość prezentacji osiągnięć naukowych przez doktorantów. Zgłoszone na konferencję opracowania zostaną opublikowane w monografii, która będzie wydana przed konferencją. Do prezentacji kwalifikowane będą jedynie opracowania sporządzone samodzielnie przez doktorantów. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat aktywnego uczestnictwa. Prelegenci, których prezentacje będą ocenione jako najlepsze (w danej sekcji) otrzymają certyfikat z wyróżnieniem.

Pliki do pobrania:


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja