photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska166

02-787 Warszawa

tel. (+48) 22 59 340 10 – Sekretariat Dziekana Wydziału

fax (+48) 22 59 340 28

W sprawach studenckich proszę kontaktować się z dziekanatem danego kierunku studiów

 

e-mail: dwne@sggw.pl

(dawniej Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW)

Kontakt w sprawie strony internetowej:

promocjawne@sggw.pl (kwestie merytoryczne)

wwwwne@mail.sggw.pl (kwestie techniczne)


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja