photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Finanse i Rachunkowość studia II stopnia, WNE SGGW

STUDIA II STOPNIA, Finanse i Rachunkowość, WNE SGGW, magisterskie

W ramach studiów magisterskich uzupełniających, stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oferowane są następujące specjalności:

  1. Bankowość
  2. Rachunkowośc i Finanse Przedsiębiorstw
  3. Finanse Publiczne
  4. Ubezpieczenia
  5. Inżynieria Finansowa

Program studiów stacjonarnych (dziennych)

Program studiów niestacjonarnych (zaocznych)

 

Zagadnienia na egzamin magisterski


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja