photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rekrutacja na studia na WNE SGGW

Informacje dla kandydatów na studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i innych wydziałach  SGGW w Warszawie w roku akademickim 2015/2016


Różnice programowe na pierwszym roku studiów magisterskich na WNE

Uchwała Nr 45-2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2015/2016

System Obsługi Kandydatów na studia I stopnia – formularz rejestracji

 

Rekrutacja na na studia stacjonarne pierwszego stopnia (studia dzienne licencjackie)

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia (studia zaoczne licencjackie)

 

System Obsługi Kandydatów na studia II stopnia - formularz rejestracji

 

Zasady kwalifikacji na studia drugiego stopnia stacjonarne (studia magisterskie)

Zasady kwalifikacji na studia drugiego stopnia niestacjonarne (studia magisterskie)

Wymagane od kandydatów na studentów SGGW dokumenty – studia 1 stopnia (licencjackie)

Wymagane od kandydatów na studentów SGGW dokumenty – studia 2 stopnia (magisterskie)

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców

 

 

Uchwała Nr 71 – 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2013 – 2016

 

Informator dla Kandydatów

 

 

Tabele opłat za studia niestacjonarne.

Tabela opłat za studia niestacjonarne

Domy studenckie

Informacje dla kandydatów niepełnosprawnych

więcej informacji


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja