photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koło Naukowe Finansistów i Bankowców

Koło Naukowe Finansistów i Bankowców

powstało w 2006 roku przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Po krótkiej przerwie w działalności zostało reaktywowane w 2011 r.

Koło skupia studentów, którzy chcą wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów oraz rozwijać własne zainteresowania dotyczące. Członkostwo w Kole to doskonała okazja do aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni, a także swój własny rozwój.

Głównymi celami naszej działalności są:

  • poszerzanie  i  upowszechnianie wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, rachunkowości i bankowości,
  • promocja Wydziału Nauk Ekonomicznych i całej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • umożliwianie studentom zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności podczas organizacji projektów,
  • integracja studentów.

Realizując cele wykorzystujemy pomysły członków i sympatyków Koła, organizujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne z obszaru naszych zainteresowań. Do współpracy przy projektach zapraszamy zarówno dydaktyków, jak i praktyków z otaczającego nas środowiska. Swoją wiedzę poszerzamy uczestnicząc w konferencjach, które również są idealną okazją do nawiązywania znajomości i integracji wśród studentów. Działalność KNFiB wspomagają partnerzy merytoryczni, a także inne organizacje studenckie.

Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. Marian Podstawka.

Członkiem naszego Koła może zostać każdy, kto wyraża zainteresowanie finansami w szerokim ujęciu. Można się do nas przyłączyć w każdym momencie, a najlepiej kontaktować się mailowo z V-ce Prezesem ds. HR, który odpowiedzialny jest za proces rekrutacji, bądź pisząc bezpośrednio na naszym fanpage’u na facebooku. V-ce Prezesem ds. HR jest Marlena Trzaska, mail: marlena.trzaska@gmail.com .

Stawiamy na aktywność studentów, chcemy dać naszym członkom od siebie jak najwięcej, a także chcemy aktywizować członków do działania na rzecz własnej przyszłości i pogłębiania zainteresowań.

Strona internetowa: http://knfib.sggw.pl

Fanpage Koła: https://www.facebook.com/KNFiB


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja