photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zarządzanie studia I stopnia, WNE SGGW

STUDIA I STOPNIA (licencjackie) Zarządzanie, WNE SGGW

Program studiów stacjonarnych (dziennych)

Program studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja