photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koło Naukowe Ekonomistów

To co robimy dziś – zależy od Nas

To czym będziemy zajmować się jutro – zależy od Ciebie

przy założeniu Ceteris paribus

Koło Naukowe Ekonomistów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstało w 1961 r. Jest najstarszym, funkcjonującym aktywnie kołem naukowym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W ramach wiodącej działalności należy wskazać m. in.:

  • prowadzenie i rozpowszechnianie badań naukowych przez i wśród studentów,
  • organizację i czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach badawczych,
  • prowadzenie dyskusji, debat ekonomicznych w ramach cyklu spotkań „Wtorki u Ekonomistów”.

Wieloletnią tradycją koła są wyjazdowe zagraniczne oraz krajowe seminaria badawcze i obozy naukowe, podczas których studenci nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami oraz instytucjami. W czasie wizyt studyjnych w zakładach przemysłowych i innych jednostkach gospodarczych zbierają oni dane empiryczne do prowadzonych badań, jak również mają szansę zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Efektem odbytych wyjazdów studyjnych są prace naukowe prezentowane podczas Przeglądów Kół Naukowych SGGW w Warszawie lub zamieszczane m.in. na łamach Newslettera „Młody Ekonomista” publikowanego on-line na: http://kne.sggw.pl/?newsletter-mlody-ekonomista-,137. Referaty wygłaszane przez studentów koła były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Od 2009 r. opiekunem Koła Naukowego Ekonomistów jest dr Katarzyna Boratyńska.

Wśród wiodących tematów/zadań badawczych prowadzonych w kole należy wskazać m. in.:

  • efektywność inwestycji,
  • politykę społeczno-ekonomiczną i sektorową,
  • funkcjonowanie, rozwój i efektywność ekonomiczną wybranych rynków,
  • ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw agrobiznesu i gospodarstw rolniczych.

Koło Naukowe Ekonomistów aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach w SGGW, m. in. Dniach SGGW. W 2011 r. obchodzono 50-lecie jego działalności. Z tej okazji odbyło się międzynarodowe seminarium upamiętniające to wydarzenie, w którym uczestniczyli także studenci z Wageningen University z Holandii. Następnie studenci z Koła Naukowego Ekonomistów odbyli wyjazd studyjny do Wageningen University w Holandii.

Kontynuując wieloletnią tradycję w dniach 19-20.04.2012 r. Koło Naukowe Ekonomistów zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Współczesne problemy nauk ekonomicznych”, która wpisała się w obchody 51-lecia funkcjonowania koła. Tematyka konferencji dotyczyła wielu istotnych i aktualnych zjawisk ekonomicznych oraz ich kształtowania się w dobie ekonomii kryzysu, niepewności i niestabilności gospodarczej. Uczestnictwo w konferencji pozwoliło na wymianę poglądów naukowych studentów z różnych uczelni ekonomicznych w Polsce. Przedstawiciele Koła są otwarci na współpracę zewnętrzną.

Aktywny/a student/ka ma szansę zdobyć w Kole Naukowym Ekonomistów doświadczenie przydatne w przyszłej pracy zawodowej w środowisku naukowym lub biznesie oraz rozwijać i realizować swoje pasje oraz zainteresowania naukowe. Serdecznie zapraszamy do współpracy nowych członków: kontakt e-mail: kne@sggw.pl

Strona internetowa: http://kne.sggw.pl


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja