photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Współpraca międzynarodowa WNE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW od początku swojego istnienia intensywnie rozwija współpracę zagraniczną, która jest jednym z priorytetów jego funkcjonowania. Współpraca ta jest realizowana zarówno w obszarze naukowym jak i dydaktycznym.

Współpraca dydaktyczna WNE SGGW

Od wielu lat Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW zajmuje wiodącą pozycję w liczbie studentów wykorzystujących możliwości wymiany studenckiej SGGW. Studenci mogą skorzystać szeregu programów edukacyjnych i badawczych, które stwarzają szanse studiowania, przeprowadzenia badań oraz odbycia praktyk nie tylko w placówkach europejskich. Studenci WNE SGGW wyjeżdżają do krajów Unii Europejskiej, a także Gruzji, Norwegii, Rosji, Serbii, Turcji, USA i innych.

Do najpopularniejszych programów edukacyjnych należą: LLP-ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, TEMPUS, LEONADRO DA VINCI, EURECA, i inne. Szczegóły dotyczące powyższych programów, etapów i wymogów kwalifikacyjnych oraz rodzajów podpisanych umów można znaleźć na stronie : http://www.iro.sggw.pl/programy-edukacyjne/

W ramach podpisanych umów o podwójnym dyplomie (Double Degree- DD) WNE SGGW umożliwia zdobycie dyplomu inżyniera na CAH Dronten (Holandia), dyplomu magistra w Wageningen University (Holandia) czy dyplomu magistra w ramach programu EURECA (http://eureca.online.sggw.pl/) w TUM Monachium (Niemcy) i Wageningen University.

Na WNE SGGW prowadzone są 2 programy studiów magisterskich w języku angielskim: MEO – M.Sc. in Economics and Organisation of Enterprices oraz Joint V4 MASTER STUDIES – we współpracy z Slovak University of Agriculture w Nitrze, Szent Istvan University in Godollo na Węgrzech, Czech Univeristy of Life Sciences w Pradze.

Wydział prowadzi także studia podyplomowe Agri MBA, realizowane w ramach Sieci International MBA in Agribusiness.

Wydział oferuje studia doktoranckie dla obcokrajowców.

Współpraca Naukowa WNE SGGW

Od wielu lat pracownicy Wydziału aktywnie uczestniczą w międzynarodowych badaniach naukowych oraz programach dydaktycznych. Corocznie na Wydziale są realizowane międzynarodowe projekty w ramach takich programów jak VI i VII Program Ramowy UE, Lifelong Learning Programme, International Visegrad Fund, COST i in. Informacje na temat tych programów znajdują się na stronie: http://www.iro.sggw.pl/programy-badawcze/

Wydział organizuje corocznie międzynarodowe konferencje i seminaria naukowe, w których bierze udział liczne grono gości zagranicznych.

WNE SGGW oferuje program staży naukowych m in. w ramach programów UNESCO, DAAD, Fulbright Foundation, Norman E. Borlaug Fellowship, L. Kirkland Fund, Erasmus Mundus i in.

Pracownicy wydziału zasiadają w radach programowych kilku międzynarodowych czasopism naukowych oraz są członkami międzynarodowych organizacji takich jak EAAE, IFMA, IAAE, EAAP i in.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW jest jednym z współtwórców i aktywnych członków INTERNATIONAL FORUM OF COOPERATION, do którego należą uczelnie, wydziały i instytuty ekonomiczno-rolnicze z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier. WNE aktywnie uczestniczy także we współpracy z sekcją ekonomiczną sieci ELLS – Euroleague for Life Sciences.

Współpracę międzynarodową Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW wspierają:

  • Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi – dr Nina Drejerska,
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych – Dr Agata Malak-Rawlikowska,
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów – dr Agnieszka Parlińska.

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja