photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Logistyka studia I stopnia, WNE SGGW

STUDIA I STOPNIA (licencjackie) Logistyka, WNE SGGW

Program studiów stacjonarnych

Program studiów niestacjonarnych

Studia kończą się na poziomie licencjackim. Absolwentom studiów I stopnia na kierunku Logistyka Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW oferuje możliwość podjęcia studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających) na pozostałych kierunkach, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności Operator logistyczny oraz Logistyka w przedsiębiorstwie, na kierunku Zarządzanie.

Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja