photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konferencje 2013

Międzynarodowa konferencja naukowa
Problemy obszarów wiejskich i sektora rolno-żywnościowego z perspektywy współczesnych nurtów ekonomii
piąta z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”
Miejsce: Warszawa, SGGW
Data: 5. grudnia 2013
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej]

 


VI Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB) – Procesy Inwestycyjne w Rozwoju Gospodarczym

Miejsce: Warszawa – Jachranka
Data: 14-15.11.2013r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomikii i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, WNE SGGW
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich”

Miejsce: Warszawa – Winnica – Simferopol (Krym)
Data: 13 – 21 września 2013 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, WNE SGGW oraz Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Sumach, Krymski Agrotechniczny Uniwersytet, Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Winnicy, Narodowy Uniwersytet Ogrodnictwa w Humaniu
[więcej]


 

Miedzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału „Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki”

Miejsce: Aula Kryształowa SGGW w Warszawie

Data: 10 maj 2013r.

Organizatorzy: WNE SGGW

[więcej]


Międzynarodowa Konferencja „Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

Miejsce: Warszawa, SGGW, ul. Nowoursynowska 166

Data: 27 czerwca 2013r.

Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

Serdecznie zapraszamy na X Międzynarodową Konferencję Naukową organizowaną przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, która odbedzie się 27 czerwca 2013 roku. Cykliczne spotkania naukowców w tym roku zbiegło się z obchodami 60 lecia WNE, pod którego patronatem konferencja odbywa się od 10 lat. Problematyka konferencji obejmuje w swojej tematyce problemy rolnictwa z jakimi boryka się obecnie Unia Europejska, której Polska jest członkiem od 2004 roku.

Zakres tematyczny konferencji jest szeroki i zawiera zarówno informacje o perspektywach rozwoju rolnictwa oraz wpływie globalizacji i integracji europejskiej na rolnictwo i gospodarkę żywnościową, wpływie globalnego kryzysu finansowego na rozwój rolnictwa, a także znaczeniu ryzyka cenowego i dochodowego w gospodarce żywnościowej w warunkach globalizacji.

Ze wzgledu na duże zainteresowanie przedłużyliśmy termin zgłoszeń do dnia 15.03.2013r.

Informacje szczegółowe są dostępne na stronie konferencji:
http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/


International Conference on Marketing Management (MM 2013)

Miejsce: Warszawa, SGGW

Data: 5 czerwca 2013

Organizatorzy: Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, WNE SGGW

[więcej]

http://www.marketing-conference.com/pl/.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja