photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Współpraca WNE z mediami

Stała współpraca WNE SGGW z mediami

 

 

Współpraca Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW z Redakcją Czasopisma Logistyka polega na:

 • współpracy przy organizacji konferencji o tematyce logistycznej (wsparcie merytoryczne oraz w zakresie materiałów konferencyjnych)
 • udostępnianiu bezpłatnych egzemplarzy czasopisma dla pracowników WNE
 • wpierania publikacji pracowników WNE z zakresu agrologistyki w Czasopiśmie Logistyka
 • udostępniania materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • informowania o ważnych wydarzeniach naukowych i biznesowych w zakresie logistyki

 

Współpraca Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW z Redakcją Czasopisma Logistyka Odzysku polega na:

 • współpracy przy organizacji konferencji o tematyce logistycznej (wsparcie merytoryczne oraz w zakresie materiałów konferencyjnych)
 • organizowaniu spotkań/prelekcji z zakresu ekologistyki dla studentów
 • udostępnianiu bezpłatnych egzemplarzy czasopisma dla pracowników WNE
 • udziale pracowników WNE w Międzynarodowej Radzie Naukowej czasopisma
 • umożliwianiu bezpłatnego uczestnictwa studentów w konferencjach naukowych organizowanych przez czasopismo
 • pośredniczeniu w organizacji staży dla studentów WNE
 • zamieszczaniu sprawozdań o konferencjach naukowych WNE o tematyce logistycznej na stronach czasopisma

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja