photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplomy wyższych uczelni chcących:

  •   pogłębić wiedzę oraz umiejętności zawodowe w wyuczonej specjalności,
  •   aktualizować i uzupełnić wiedzę zdobytą w toku studiów wyższych,
  •   zmienić lub uzyskać dodatkową specjalność.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ponadto absolwenci podyplomowych studiów MBA „Zarządzanie w agrobiznesie” prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymują dyplom Master of Business Administration (MBA).

 

Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

Podyplomowe Studia Logistyka
Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości
Studia Podyplomowe CSR – Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość i Wiedza o Społeczeństwie
Podyplomowe Studia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Zarządzanie Procesami Biznesowymi
Podyplomowe Studia Medioznawstwo i Zarządzanie Informacją

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja