photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rozprawy doktorskie

mgr Piotr Pietrzak

  • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
  • Recenzja nr 1 – pdf
  • Recenzja nr 2 – pdf

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja