photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konferencje 2012

Miedzynarodowa konferencja naukowa

„Gospodarka żywnościowa jako sektor gospodarki narodowej”
czwartą z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

Miejsce: Warszawa, SGGW

Data: 6 grudzień 2012r.

Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, WNE SGGW

[więcej]

 

 

 

 


konf_rolnKonferencja naukowa

„Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

Miejsce: Warszawa, SGGW, ul. Nowoursynowska 166

Data: 19 październik 2012r.

Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

[więcej]

 

 

 

 


konf_rolnKonferencja naukowa

„50-lecie wspólnej polityki rolnej – stan i perspektywy rozwoju”

Miejsce: Warszawa, SGGW, ul. Nowoursynowska 166, Aula Kryształowa (budynek 9)

Data: 15 listopad 2012r.

Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu SGGW

[więcej]

 

 


konf_rolnKonferencja naukowa

„Podatek dochodowy w rolnictwie zamiast podatku rolnego?”

Miejsce: Warszawa, SGGW, ul. Nowoursynowska 166, Gmach 6, sala D-22

Data: 14 września 2012r.

Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

[więcej]

 

 

 

 

 


konf_rolnMiedzynarodowa konferencja naukowa

„Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania produkcji mleka i żywca wołowego na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce”

Miejsce: Warszawa, SGGW

Data: 20 września 2012r.

Organizatorzy: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, WNE SGGW

[więcej]

 

 

 


konf_transfer

Międzynarodowa konferencja naukowa

„Transfer wiedzy do praktyki rolniczej – polskie i niemieckie doświadczenia”

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Centrum Wodne Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska , ul. Ciszewskiego 6 02-787 Warszawa

Data: 16 kwietnia 2012 w godz. 10.00-16.00

Organizatorzy: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, WNE SGGW w Warszawie oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie

 Program konferencji

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników

 11.00 – 11.10 Powitanie, JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz Dziekan WNE SGGW, prof. dr hab. Bogdan Klepacki

11.10 – 11.30 Aktualna sytuacja i strategie rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, dr Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11.30 – 11.50 Funkcjonowanie instytutów badawczych, kierunki podnoszenia efektywności transferu wiedzy do praktyki rolniczej, prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

11.50 – 12.10 Rachunek kosztów jako element ekonomizacji badań naukowych, dr inż. Tomasz Kondraszuk – Katedra Ekonomiki i Organizacji

12.10 – 12 Cele i zadania oraz instytucjonalne aspekty funkcjonowania KTBL, dr Heinrich de Baey-Ernsten – Prezes Zarządu KTBL

12.40 – 13.10 Przerwa na kawę

13.10 – 13.40 Naukowo-badawcze aspekty funkcjonowania KTBL, dr Martin Kunisch – V-ce Prezes Zarządu KTBL

13.40 – 14.10 Praktyczne aspekty funkcjonowania KTBL

14.10 – 15.15 Dyskusja

15.15 -15.30 Podsumowanie, prof. dr hab. Henryk Runowski – Kierownik Katedry Ekonomiki

15.30 Obiad

 Plik do pobrania: zaproszenie_na_konferencję

 Sekretariat Konferencji
Mgr Anna Ruchniewicz
e-mail: anna_ruchniewicz@sggw.pl
Anna Bugajska
e-mail: anna_bugajska@sggw.pl
tel.: 22/ 59 342 10; 59 342 29
faks: 22/ 59 342 13; 59 342 30
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa


marketingMiedzynarodowa konferencja naukowa

Marketing and Finance in Agribusiness – New Trends in Marketing 2012

Miejsce: Kiry,  Polska

Data: 18-19 kwietnia 2012

Organizatorzy: Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, WNE SGGW w Warszawie oraz
Department of Marketing,  FEM SUA  in Nitra, Slovakia i Deparment of Finance, FEM SUA in Nitra, Slovakia

[pobierz plik informacyjny New Trends in Marketing 2012]

[więcej]


dni_logistyki2012

II Warszawskich Dniach Logistyki

Logistyka w agrobiznesie”, organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie oraz Koło Naukowe Logistyki.

Konferencja odbędzie się w dniu 10.05.2012 r. w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie.

Pragniemy aby Warszawskie Dni Logistyki  stały się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między nauką i biznesem. Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą agrologistykę ze szczególnym uwzględnieniem logistyki dóbr szybkorotujących, stanu i perspektyw rozwoju logistyki w agrobiznesie, nowoczesnych koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw w sektorze żywnościowym.

Artykuły naukowe zostaną opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” (6 pkt według klasyfikacji MNiSW).

Rejestracja uczestników na stronie: www.projekt.wne.sggw.pl

Ulotka informacyjna

Wymogi edytorskie


editors_panelMiędzynarodowa konferencja naukowa

Editors` Panel of Leading International Journals

Panel redaktorów wiodących czasopism zagranicznych

Miejsce: Centrum Wodne SGGW w Warszawie

Data: 21 maja 2012

Organizatorzy: Komitet Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

 

Tematyka konferencji jest kontynuacją zagadnień poruszanych podczas poprzednich edycji tego spotkania: Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr – problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno – prawne, Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność oraz Problemy rozwoju nauk ekonomicznych w wybranych krajach, które odbyły się na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w latach 2009, 2010, 2011.

Celem konferencji jest zapoznanie polskich naukowców z wymaganiami stawianymi autorom artykułów naukowych przez redakcje czasopism o zasięgu międzynarodowym oraz wywołanie dyskusji na temat działań na rzecz zwiększania liczby publikacji autorów polskich w tych czasopismach.

W programie przewidujemy wystąpienia 12 redaktorów i przedstawicieli czasopism o zasięgu międzynarodowym. Każdy z nich zaprezentuje zasady i warunki publikowania w czasopismach, które reprezentują. Przewidziana jest także dyskusja panelowa oraz czas na indywidualne rozmowy uczestników z wybranymi redaktorami. Podczas konferencji przewidziane jest bieżące tłumaczenie wystąpień panelowych.

 

Pliki do pobrania:

Ulotka informacyjna Editors Panel

Programme_of_Editors_Panel

Karta_zgloszeniowa_Editors_Panel

 

Udział w konferencji potwierdzili:

Moderator:

Dr. Binshan Lin

•    Industrial Management & Data Systems

www.emeraldinsight.com/imds.htm

Louisiana State University in Shreveport, USA

 

Uczestnicy:

Dr. Stefan Bojnec

•    Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231.htm

•    Managing Global Transitions: International Research Journal

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311.htm

University of Primorska, Slovenia 

Dr. Reggie Davidrajuh

•    Electronic Government: An International Journal

www.inderscience.com/eg

University of Stavanger, Norway

Dr. Valerij Dermol

•    International Journal of  Management, Knowledge and Learning

www.ijkml.issbs.si

International School for Social and Business Studies, Slovenia

Dr. Dusan Lesjak

•    International Journal of Management in Education

www.inderscience.com/ijmie

International School for Social and Business Studies, Slovenia

Dr. Josu Takala
•    International Journal of Management and Enterprise Development
www.inderscience.com/ijmed
University of Vaasa, Finland

Dr. Daryl Nord

•    Journal of Computer Information Systems

http://iacis.org/jcis

Oklahoma State University, USA

Dr. Joanna Paliszkiewicz

•    Management and Production Engineering Review

http://www.review.univtech.eu/

Warsaw University of Life Sciences, Poland

Dr. Kongkiti Phusavat

•    International Journal of Innovation and Learning

www.inderscience.com/ijil

Kasetsart University, Thailand

Dr. Steve Kuang-Hsun Shih

•    International Journal of Performance Measurement

http://performancesforum.org/index.html

Chinese Culture University, Taiwan

Dr. Nada Trunk Sirca

•    The International Journal of Euro-Mediterranean Studies

http://www.emuni.si/press/ISSN/1855-3362.html

International School for Social and Business Studies, Slovenia 

Dr. H. Jenny Su

•    Indoor Air: International Journal of Indoor Environment and Health

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0905-6947

National Cheng Kung University, Taiwan

 Dr. Egon Zizmond

•    International Journal of Sustainable Economy

www.inderscience.com/ijse

University of Primorska, Slovenia 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki


konf_roln Konferencja naukowa

Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 20 lat doświadczeń i perspektyw

Miejsce: Warszawa, SGGW, ul. Nowoursynowska 166, Aula Kryształowa (budynek 9)

Data: 5 grudnia 2012r. godz. 10:30-15:30

Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW

[więcej]

 

 

 


konf_jachrV Miedzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe

Zarządzanie finansami w warunkach ryzyka

Miejsce: Warszaw-Jachranka

Data: 15-16 listopada 2012r.

Organizatorzy: Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział nauk Ekonomicznych SGGW

[więcej informacji]

 

 

 

 

 


konfOgólnopolska konferencja naukowa

„Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości na wsi”

Miejsce: Warszawa – Golądkowo (k.Pułtuska)

Data: 23-24 listopada 2012 roku

Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

[więcej]


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja