photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Warsztaty promujące wyniki projektu Klaster Innowacji w Agrobiznesie wśród przedsiębiorców agrobiznesu na Mazowszu”
Pobierz załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
Promocja projektu – przygotowanie bazy adresowej i wysyłka e-mailingu dla projektu „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”
Pobierz załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
Promocja projektu – przygotowanie materiałów reklamowych do publikacji w wersji elektronicznej i tradycyjnej dla projektu „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”
Pobierz załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
Zakup materiałów i środków trwałych (wyposażenie biura Klastra) – „aparat telefoniczny” w projekcie „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”
Pobierz załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
Zakup materiałów i środków trwałych (wyposażenie biura Klastra) – „urządzenie fotokopiujące” w projekcie „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”
Pobierz załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
Zakup materiałów i środków trwałych (wyposażenie biura Klastra) – „faks” w projekcie „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”
Pobierz załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Opracowanie koncepcji innowacyjnych usług dla firm zrzeszonych w ramach klastra” w projekcie „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”

Pobierz załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Utworzenie strony internetowej klastra w projekcie Klaster Innowacji w Agrobiznesie”

Pobierz załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3


Informacje dot. przeprowadzanych badań

Ankieta – „Sytuacja ekonomiczna w branży agrobiznesu na terenie Mazowsza w kontekście potencjalnych szans rozwoju klastrów”.
Link do ankiety (ankietka.pl)

Relacje w mediach o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu „Klaster innowacji w Agrobiznesie”, pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych:
„Bezpieczna Żywność – Innowacyjne Rozwiązania w Agrobiznesie”

Coraz świadomiej wybieramy produkty żywnościowe. Mimo to wciąż trudno ustrzec się przed nieprofesjonalnym podejściem niektórych przedsiębiorców czy dostawców. Aby usługi dotyczące żywności były na wyższym poziomie, a nasze bezpieczeństwo rosło, SGGW uruchamia projekt, który pozwoli m.in. na śledzenie towaru od producenta, przez dostawców pod odbiorcę. Dzięki 2,17 mln zł dotacji z UE powstanie klaster spinający wiedzę i doświadczenie agrobiznesowe. Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzy Szymański. (więcej…)
http://mazowia.eu/media-wydarzenia/bezpieczna-zywnosc-innowacyjne-rozwiazania-w-agrobiznesie2.html

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW:
„SGGW: Innowacyjność w Agrobiznesie”

Rektor uczelni prof. dr hab. Alojzy Szymański, podpisując dokument powołujący klaster, powiedział: „Jest to bardzo ważny dzień w życiu naszej uczelni. Podpisanie tej umowy to potwierdzenie osiągnięć SGGW. To początek tworzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Centrum Współpracy z Gospodarką. Zadaniem tej specjalnej jednostki ogólnouczelnianej będzie transfer wiedzy do gospodarki, transfer osiągnięć naukowych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Taki sposób przekazywania osiągnięć szkół wyższych do praktyki, to jeden z podstawowych celów działalności uczelni.„ (więcej…)

http://www.sggw.pl/2012/03/12/sggw-innowacyjnosc-w-agrobiznesie/

Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW
„Innowacyjność w Agrobiznesie”

Przemysł spożywczy, przetwórstwo żywności, handel surowcami rolnymi – to tylko część działań agrobiznesowych, których funkcjonowanie usprawnią innowacyjne usługi. Dzięki 2,17 mln zł dotacji z UE powstanie klaster spinający wiedzę i doświadczenie biznesowe w tym zakresie. Umowę w tej sprawie podpiszą w poniedziałek rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. (więcej…)

http://cobis.sggw.pl/archives/1088


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja