photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia – programy międzynarodowe

Studia na WNE SGGW w ramach programów międzynarodowych
Mgr inż. Anna Odziemkowska
tel. 22 59 34022 p.18B bud.VII
e-mail: anna_odziemkowska@sggw.pl.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja