photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


O WNE

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  powstał z 13 sierpnia 1953 r., jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. W 1958 r. nazwę Wydziału zmieniono na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, obowiązywała do końca 2007 r. Na wniosek dziekana Wydziału Senat SGGW od 1 stycznia 2008 r. zmienił nazwę na obecną. Wydział od początku swego istnienia zajmował czołową pozycję jako ośrodek naukowo-dydaktyczny. Wydział w trakcie swojej działalności wypromował ponad 19 tys. absolwentów wszystkich form studiów. Jest wzorcem w zakresie programów nauczania. W swojej historii wielokrotnie wprowadzał nowe przedmioty do oferty dydaktycznej oraz tworzył nowe kierunki studiów, dostosowując je do aktualnych potrzeb rynku. Aktualnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształci się ponad 5 tysięcy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci kształcą się na pięciu kierunkach: ekonomii, zarządzaniu, finansach i rachunkowości, logistyce oraz turystyce i rekreacji.
Wydział Nauk Ekonomicznych jako jednostka naukowa realizuję zadania badawcze z rożnych obszarów w ramach działalności statutowej związanej z rozwojem potencjału badawczego. Zadania te zdefiniowane zostały następująco:

  • tendencje w kierunkach rozwoju rolnictwa i handlu rolnego,
  • polityka i strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich,
  • procesy adaptacyjne przedsiębiorstw agrobiznesu w warunkach realizacji zasad trwałego rozwoju,
  • komunikowanie, edukacja i doradztwo w rozwoju lokalnym i regionalnym.

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja