photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rozprawy habilitacyjne

 

Data obrony Imię i nazwisko
Recenzenci
Tytuł rozprawy
2012 dr hab. Tomasz Siudek

Prof. dr hab. B. Borkowski
Prof. dr hab. K. Jajuga
Prof. dr hab. B. Pietrzak
Prof. dr hab. J. Szambelańczyk

Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar
ekonomiczny, organizacyjny i społeczny
 
2012 dr hab. Elżbieta Szymańska

Prof. dr hab. C. Domański
Prof. dr hab. W. Józwiak
Prof. dr hab. H. Runowski
Prof. dr hab. S. Urban

Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych
w produkcji żywca wieprzowego w Polsce
 
2011.12.20 dr hab. Ludwik Wicki

Prof. dr hab. J. Jasiczak
Prof. dr hab. B. Klepacki
Prof. dr hab. W. Musiał
Prof. dr hab. S. Urban

Efekty upowszechniania postępu biologicznego
w produkcji roślinnej
 
2011 dr hab. Jarosław Gołębiewski

Prof. dr hab. M. Adamowicz
Prof. dr hab. A. Czyżewski
Prof. dr hab. C. Domański
Prof. dr hab. B. Sojkin

Efektywność systemów marketingowych
w gospodarce żywnościowej
2011 dr hab. Jakub Kraciuk

Prof. K. Jajuga
Prof. J. Kler
Prof. J. Sikorski
Prof. H. Runowski

Rola fuzji i przejęć w procesach koncentracji
w polskim przemyśle spożywczym
2011 dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska

Prof. dr hab. A. J. Czyżewski
Prof. dr hab. W. Józwiak
Prof. dr hab. B. Klepacki
Prof. dr hab. S. Owsiak

Teoretyczne i praktyczne aspekty
gospodarowania zyskiem
w przedsiębiorstwach rolniczych
2011 dr hab. Barbara Gołębiewska

Prof. dr hab. C. Domański
Prof. dr hab. J. Wilkin
Prof. dr hab. A. Wiatrak
Prof. dr hab. W. Ziętara

Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem
2010 dr hab. Wojciech Pizło

Prof dr hab. H. Runowski
Prof dr hab. A. P. Wiatrak
Prof dr hab. J. Wilkin
Prof dr hab. A. Wojtyna

Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja