photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ekonomia studia II stopnia, WNE SGGW

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) Ekonomia, WNE SGGW

W ramach studiów magisterskich uzupełniających, stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Ekonomia na WNE SGGW oferowane są następujące specjalności:

  1. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
  2. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  3. Organizacja i Ekonomika Agrobiznesu
  4. Ekonomika Sektora Publicznego
  5. Ekonomia menedżerska
  6. Rozwój wsi i rolnictwa
  7. Gospodarka turystyczna

Program studiów stacjonarnych (dziennych)

Program studiów niestacjonarnych (zaocznych)

 

Zagadnienia na egzamin magisterski


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja