photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Logistyka studia II stopnia, WNE SGGW

Studia II stopnia

Od roku akademickiego 2012/2013 uruchomiono studia magisterskie na kierunku Logistyka. Możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na tym kierunku maja absolwenci studiów I stopnia na kierunku Logistyka oraz absolwenci innych kierunków. Dla tych ostatnich, w zależności od ukończonego przez nich kierunku wyznaczane są różnice programowe.

Na studiach drugiego stopnia uruchomione są dwie specjalności:

  • Operator logistyczny,
  • Menedżer logistyki.

Wybór specjalności następuje przed drugim rokiem studiów.

w roku 2012/2013 specjalności związane z logistyką są jeszcze realizowane zarówno na kierunku Logistyka, jak i na kierunku Zarządzanie. Na kierunku Zarządzanie na II roku studiów realizowane są specjalności Operator logistyczny i Logistyka w przedsiębiorstwie.

Zagadnienia na egzamin magisterski na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja