photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia III stopnia (doktoranckie) na WNE SGGW

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie prowadzone są studia III stopnia, w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i studiów niestacjonarnych (zaocznych).

 1. Procedura przewodów doktorskich obowiązująca od 1.10.2014 r. – pobierz
  Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego / załącznik/
 2. Procedura przewodów doktorskich wszczętych od 26.11.2013 r. do 1.10.2014 r. – pobierz
 3. Procedura przewodów doktorskich  wszczętych przed 26.11.2013 r. – pobierz

 


 

NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2016-2020)
WNE SGGW w Warszawie
http://nsd.wne.sggw.pl

Kierownik niestacjonarnych studiów doktoranckich: Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzwyczajny SGGW
e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl


 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2016-2020)
WNE SGGW w Warszawie

 • Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na WNE – pobierz
 • Warunki i tryb rekrutacji oraz program stacjonarnych studiów doktoranckich 2016-2020 – pobierz
  UWAGA!!! Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26.09.2016 o godz. 13:00
 • Program kształcenia z uwzględnieniem efektów kształcenia – pobierz
 • Plan studiów – pobierz
 • Program studiów – pobierz
 • Wzory dokumentów:
  • wzór podania o przyjecie na studia doktorancki – pobierz
  • kwestionariusz osobowy – pobierz
  • zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego – pobierz
 • Wszystkie aktywności naukowe i organizacyjne  muszą być udokumentowane (np. kserokopie opublikowanych  artykułów itp.)

Kierownik studiów: Dr hab. Alina Daniłowska – profesor nadzwyczajny
e-mail: alina_danilowska@sggw.pl


 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2015-2019)
WNE SGGW w Warszawie

 • Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na WNE – pobierz
 • Warunki i tryb rekrutacji oraz program stacjonarnych studiów doktoranckich 2015-2019 – pobierz
 • Program kształcenia z uwzględnieniem efektów kształcenia – pobierz
 • Plan studiów – pobierz
 • Program studiów – pobierz
 • Wzory dokumentów:
  • wzór podania o przyjecie na studia doktorancki – pobierz
  • kwestionariusz osobowy – pobierz
  • zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego – pobierz
 • Wzory wymienionych  dokumentów   znajdują się także na stronie SGGW, Dział Nauka,  Studia doktoranckie,  Rekrutacja 2015/16  trzy pierwsze załączniki do Uchwały  Nr 36 -2013/14/.
  http://www.sggw.pl/nauka/biuro-nauki/studia-doktoranckie/rekrutacja-2014-2015
 • Wszystkie aktywności naukowe i organizacyjne  muszą być udokumentowane (np. kserokopie opublikowanych  artykułów itp.)

Kierownik studiów: Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska – profesor
e-mail: justyna_franc_dabrowska@sggw.pl

 


 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2014-2018)
WNE SGGW w Warszawie

 • Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na WNE – pobierz
 • Tryb i warunki rekrutacji oraz program stacjonarnych studiów doktoranckich 2014-2018 – pobierz
 • Program studiów z uwzględnieniem efektów kształcenia – pobierz
 • Plan i program – pobierz
 • Sylabusy – pobierz
 • Wzory wymienionych  dokumentów   znajdują się na stronie SGGW, Dział Nauka,  Studia doktoranckie,  Rekrutacja 2014/15  / trzy pierwsze załączniki do Uchwały  Nr 36 -2013/14/.
 • Wszystkie aktywności naukowe i organizacyjne  muszą być udokumentowane / np. kserokopie opublikowanych  artykułów itp. /

Kierownik studiów: Dr hab. Krystyna Krzyżanowska – profesor
e-mail: krystyna_krzyzanowska@sggw.pl

 


 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2013-2017)
WNE SGGW w Warszawie

 • Tryb i warunki rekrutacji oraz program stacjonarnych studiów doktoranckich 2013-2017 – pobierz
 • Program studiów z uwzględnieniem efektów kształcenia – pobierz
 • Sylabusy – pobierz
 • Obowiązujący regulamin studiów – pobierz
 • Wzory dokumentów: kwestionariusz osobowy - pobierz

Kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich: Dr hab. Jakub Kraciuk
e-mail: jakub_kraciuk@sggw.pl

 


 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2012-2014)


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2011-2015)
WNE SGGW w Warszawie

 • Tryb i warunki rekrutacji oraz program stacjonarnych studiów doktoranckich 2013-2017 – pobierz
 • Program studiów z uwzględnieniem efektów kształcenia – pobierz
 • Sylabusy – pobierz
 • Obowiązujący regulamin studiów – pobierz

 

Kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich: Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzwyczajny SGGW
e-mail: joanna_paliszkiewicz@sggw.pl

 


 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2010-2014)
WNE SGGW w Warszawie

Kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich: Dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. nadzwyczajny SGGW
e-mail: slawomir_juszczyk@sggw.pl ;
W temacie maila prosimy o wpisanie hasła „studia doktoranckie”.

 


 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2009-2013)
WNE SGGW w Warszawie

Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 2009-2013: Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
e-mail: irena.jedrzejczyk@wp.pl W temacie maila prosimy o wpisanie hasła „studia doktoranckie”.STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2008-2012)
WNE SGGW w Warszawie

 • Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2008-2012 (PDF)

Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 2008-2012: Dr hab. Jan Wołoszyn profesor SGGW
e-mail: jan_woloszyn@sggw.plSTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2007-2011)
WNE SGGW w Warszawie

 • Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2007-2011 (PDF)

Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 2007-2011: Prof. dr hab. Henryk Runowski
tel. 0 22 59 34232, 0 22 59 34211


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2006-2010)
WNE SGGW w Warszawie

Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 2006-2010: Prof. dr hab. Janina Sawicka
e-mail:
janina_sawicka@sggw.pl

 

 

Świadectwo Ukończenia Studiów Doktoranckich

W związku z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19.12.2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie, wydawane są Świadectwa Ukończenia Studiów Doktoranckich. Uczestnik studiów doktoranckich otrzyma świadectwo po dostarczeniu do Biura Nauki (pokój 120, mgr Anna Klatka) załączanego dokumentu, opatrzonego stosowymi podpisami.

[pobierz wzór pisma]


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja