photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Aktualności współpracy zagranicznej

Szanowni Państwo

W dniach 23 czerwca – 6 lipca 2014 odbędzie się III Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Slovak Agricultural University we współpracy z uczelniami partnerskimi Visegrad University Assocoation.

Tematem tegorocznej letniej szkoły jest SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WATER MANAGEMENT.
Pierwszy tydzień szkoły letniej odbędzie się w Nitrze na Słowacji (z jedną wycieczkę do Wiednia i Wyszegradzkim wieczorem). Drugi tydzień odbędzie się w Hamburgu, w Niemczech (Hamburg University of Applied Sciences).

Wykłady, organizowane w Nitrze będą prowadzone w języku angielskim i rosyjskim. Wykłady w Hamburgu będą tylko w języku angielskim. Aktywni uczestnicy otrzymają certyfikat oraz 2 ECTS.

Studenci zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z dr Agata Malak-Rawlikowską (agata_malak_rawlikowska@sggw.pl). Opłata rejestracyjna dla każdego uczestnika wynosi 500 EUR (bez kosztów podróży). Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów uczestnictwa. Szczegółowy program szkoły letniej będzie dostępny w marcu 2014 roku.

Wykładowcy zainteresowani wyjazdem proszeni są o podanie tematu wykładu (4 godziny) i preferowanego języka (angielski i rosyjski). Koszty pobytu wykładowców pokrywane są przez VUA (za wyjątkiem kosztów podróży).

Oczekuje się, że w szkole letniej weźmie udział około 30 uczniów i 5 nauczycieli. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają możliwość selekcji wniosków pod kontem ich jakości oraz tematyki wykładu.

Kontakt: dr Agata Malak-Rawlikowska (agata_malak_rawlikowska@sggw.pl),

Koordynator współpracy z Visegrad University Association, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW.


Serdecznie zapraszamy na seminarium na którym wykład wygłosi

Dr MEHMET TURAN

Cukurova University, Turcja

Temat seminarium:

The profiles of Turkish entrepreneurs : attitudes characteristics and motivations of Turkish Entrepreneurs

Seminarium odbędzie się 16 października 2013 r. (środa) w godzinach 830-1000 w sali A42/1 w budynku 6.

 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Dr hab. Jarosław Gołębiewski


4 października 2013 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gościł dr Vicente M. Castañeda – Rektor UNTRM-Chachapoyas-Peru.

W spotkaniu ze strony SGGW wzięli udział: prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju, Prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Marek S. Szyndel, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. Kazimierz Banasik, Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych, dr Władysław W. Skarżyński, Kanclerz SGGW oraz pani Anna Żuchowska, Sekretarz Rektora, kierownik Biura Rektora.

W trakcie spotkania omówiono tematy związane z kierunkami badań prowadzonymi w SGGW oraz możliwościami i warunkami współpracy polsko-peruwiańskiej.

Dr Castañeda spotkał się również z dr hab. Jarosławem Gołębiewskim, Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz prof. dr hab. Mieczysławem Adamowiczem, pod kierunkiem, którego dr Castañeda w latach 70. i 80. przygotował rozprawę doktorską i habilitacyjną.

Na zakończenie gość poprowadził seminarium pt.: Czynniki ekonomiczne wpływające na ochronę różnorodności biologicznej w Amazonii-Peru, które odbyło się na Wydziale Nauk Ekonomicznych.


W dniach 28.09 – 03.10.2013 r. gościł w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rektor Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Omsku (Rosja) – profesor Siergiej Pietukhowski. Gość uczestniczył w uczelnianej uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego 2013/2014, a także w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W czasie swej wizyty odbył też rozmowy z władzami wydziałów: Nauk Ekonomicznych oraz Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

W dniu 02.10.2013 r. JM Rektor Alojzy Szymański i Rektor Siergiej Pietukhowski podpisali ogólną umowę o współpracy. Współpraca obu uczelni odbywa się już w ramach programów dydaktycznych: dwóch projektów programu Tempus i pięciu projektów programu Erasmus Mundus (projekt International Academic Mobility Network with Russia). W przyszłości zostanie rozszerzona na wspólną realizację projektów badawczych.


Serdecznie zapraszamy na seminarium na którym wykład wygłosi

Dr. Vicente M. Castañeda

Rektor UNTRM-Chachapoyas-Peru

Temat seminarium:

Czynniki ekonomiczne wpływające na ochronę różnorodności biologicznej w Amazonii-Peru

 

Seminarium odbędzie się 4 października 2013 r. (piątek) w godzinach 1030-1200 w sali 101 w budynku 7.

pobierz zaproszenie

 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Dr hab. Jarosław Gołębiewski


W dniu 1 lipca 2013 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW z delegację firmy Huangjinjia (Beijing) Investment Co.,Ltd. W spotkaniu uczestniczyli delegaci firmy: Pani XIAO XUE – Prezes, Pan LI YUTAO – General Manager, Pan JIM SHUMING – Asystent General Managera, Pan LIU XINGLONG – Asystent i Pan Artur KRYSTEK – tłumacz oraz przedstawiciele Wydziału Nauk Ekonomicznych: Dziekan Wydziału prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski oraz prof. dr hab. Edward Majewski, dr Agnieszka Parlińska i dr Mariusz Maciejczak.

Pani Prezes XIAO XUE przedstawiała działalność inwestycyjno-finansową firmy. Huangjinjia (Beijing) Investment Co.,Ltd. rozszerzając swoją działalność o branżę rolniczą planuje stworzyć „Żywy Skansen” w ramach projektu „Wieś europejska na przykładzie wybranych krajów”. Profesor Edward Majewski przedstawił aspekty transformacji polskiego rolnictwa przybliżając charakterystykę sektora rolniczego w Polsce, zmiany w Polskim rolnictwie związane z wejście Polski do Unii Europejskiej oraz kierunki jego rozwoju. W trakcie spotkania omówione zostały możliwości międzynarodowej wymiany studentów. Spotkanie umożliwiło określenie dalszej współpracy w ramach projektu oraz wymiany doświadczeń w trakcie kolejnych spotkań. Przedstawiciele firmy Huangjinjia (Beijing) Investment Co.,Ltd. wyrazili chęć wzięcia udziału w Konferencji organizowanej przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW) pt: “THE PROBLEMS OF RURAL AREAS AND AGRI-FOOD SECTOR FROM THE PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY ECONOMIC THOUGHT”.


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16.05.2013r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja: „Polsko-Amerykańskie Forum Logistyki i Łańcuchów Dostaw”, zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Gośćmi konferencji byli prof. Michael Knemeyer wraz z kilkunastoosobową grupą studentów z The Ohio State University, Fisher College of Business. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni i Wydziału, kadra naukowa oraz studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Wizyta gości ze Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się spotkaniem z władzami Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. Jarosławem Gołębiewskim, Dziekanem Wydziału oraz Dr Niną Drejerską, Prodziekanem ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi. W spotkaniu uczestniczyli również prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Prorektor ds. Dydaktyki oraz Dr inż. Sebastian Jarzębowski, Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. Podczas spotkania przedstawiono kierunki badań oraz ofertę dydaktyczną WNE. Dyskusja podczas spotkania dotyczyła również współpracy Uczelni z biznesem.

Głównym punktem wizyty była konferencja naukowa. Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. Bogdan Klepacki. Jako pierwszy referat wygłosił dr inż. Sebastian Jarzębowski (przewodniczący obradom), w którym scharakteryzował sytuację logistyki w Polsce. W swoim wystąpieniu przedstawił on sytuację ekonomiczną naszego kraju, a następnie szczegółowo omówił kondycję logistyki w Polsce w podziale na poszczególne gałęzie. Ponadto, w swoim wystąpieniu prelegent podkreślił korzystną lokalizację Polski na kontynencie europejskim oraz omówił wynikające z tego zalety.

Kolejny referat wygłosił prof. Michael Knemeyer, członek „The Global Supply Chain Forum”. Profesor przedstawił swoją koncepcję partnerskich relacji w łańcuchu dostaw, która jest jedną z wiodących koncepcji na świecie.

Kolejna część konferencji składała się z wystąpień studentów z Fisher College of Business (The Ohio State University) oraz studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych (SGGW). Studenci ze Stanów Zjednoczonych omówili główne cele i założenia swoich projektów, które przygotowywali w ramach współpracy z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w Europie. Jeden z projektów realizowany był przy współpracy z przedsiębiorstwem EWA-BIS Sp. z o.o. z Polski. W ramach swojego wystąpienia studentki z Wydziału Nauk Ekonomicznych przedstawiły sposób operacjonalizacji strategii przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego. Prelegentki scharakteryzowały program komputerowy ADOscore firmy BOC ITC, przy użyciu którego dokonały operacjonalizacji strategii. Następnie zaprezentowano pięć etapów operacjonalizacji strategii wraz z wynikami projektu.

Po wygłoszeniu wszystkich referatów uczestnicy konferencji mieli możliwość zadania pytań prelegentom. Najwięcej pytań zostało zadanych przez gości ze Stanów Zjednoczonych, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o naszym kraju, w szczególności o sytuacji gospodarczej i współpracy międzynarodowej Polski. Nie zabrakło również pytań skierowanych do zagranicznych gości. Pytano między innymi o uwarunkowania i specyfikę współpracy z polskim przedsiębiorstwem oraz o możliwości jakie mają studenci w Stanach Zjednoczonych by konfrontować swoją wiedzę z praktyką biznesową.

Ostatnim punktem wizyty był wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa Univeg Trade Poland S.A., będącego wiodącym importerem owoców i warzyw do Polski oraz świadczącego usługi logistyczne w zakresie obrotu produktami świeżymi. Univeg Trade Poland S.A. dostarcza swoje produkty do największych sieci handlowych działających na terenie całego kraju. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z działalnością firmy, zwiedzić hale magazynowe i chłodnie oraz zadać pytania przedstawicielom przedsiębiorstwa.

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prorektor ds. Dydaktyki SGGW

Prof. dr hab. Henryk Runowski

Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Dr inż. Sebastian Jarzębowski
Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Ewa Kościerska

Małgorzata Lendzion

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja