photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zasoby informatyczne WNE

Wydział Nauk Ekonomicznych dysponuję 6 salami komputerowymi w budynkach 3 oraz 6:

 • Bud. 6: 44/1, 44/2 (po 18 komputerów), 0/81, 0/83 (po 16 komputerów)
 • Bud. 3: 110A, 110D (po 19 komputerów)

Oprogramowanie dostępne w salach dydatktycznych:

 • Microsoft Office 2007/2010
 • IBM SPSS Statistics 21
 • SimaPro
 • ADONIS

Zasoby dostępne na serwerach WNE:

 • system moodle
 • Quatra Expanso
 • system ankietowy LimeSurvey

Ponadto w budynkach WNE działa sieć WiFi.

Klaster Innowacji w Agrobiznesie (KIwA)
Zasoby informatyczne (S2B (Science to Business)

 1. Internetowa platforma Innowacji w Agrobiznesie, umożliwiająca nawiązywanie współpracy i realizację wspólnych inicjatyw innowacyjnych.
 2. Usługi platformy.
  • Moduł Food Safety:
   • Supply Chain Management (Traceability, Workflow Management) – Platforma online do zarządzania łańcuchem dostaw.
   • Doradztwo online w zakresie zarządzania jakością (Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwo żywnościowe, Higiena, Prawo żywnościowe, Międzynarodowe prawo transportowe / Logistyka / Pakowanie / Znakowanie Prawo).
  • Food Professional:
   • E-learning (Zdefiniowane Szkolenia) – usługa szkoleń online z zakresu Zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa żywnościowego, Higieny, Prawa żywnościowego, Międzynarodowego prawa transportowego / Logistyki / Pakowania / Znakowania żywności itd.
   • Giełda pomysłów – usługa umożliwiająca wymianę informacji i pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych wspólnie projektów.
   • Grupy robocze – usługa umożliwiająca członkom klastra organizację wspólnej pracy nad projektem on-line.

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja