photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia II stopnia na WNE SGGW

Studia magisterskie uzupełniające na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie trwają 2 lata (4 semestry) na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych). Odbywają się na pięciu kierunkach:

- Ekonomia, na specjalnościach:

1. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw,

2. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,

3. Organizacja i Ekonomika Agrobiznesu,

4. Ekonomika Sektora Publicznego,

5. Ekonomia Menedżerska,

6. Bioekonomia – nowa specjalność.

- Zarządzanie, na specjalnościach:

1. Zarządzanie i Marketing w Turystyce,

2. Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie,

3. Zarządzanie Edukacją i Doradztwem,

4. Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym,

5. Zarządzanie jakością – nowa specjalność.

 

- Finanse i rachunkowość, na specjalnościach:

1. Bankowość,

2. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw,

3. Finanse Publiczne,

4. Ubezpieczenia,

5. Inżynieria Finansowa.

 

- Logistyka, na specjalnościach:

1. Operator Logistyczny,

2. Menedżer logistyki,

3. Łańcuchy dostaw – nowa specjalność.

- Turystyka i Rekreacja, (bez specjalności). Dostępne są nachylenia programowe:

1. Organizacja turystyki,

2. Hotelarstwo i gastronomia,

3. Turystyka na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych.

 

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Zagadnienia na egzamin magisterski WNE SGGW:

 

Regulamin antyplagiatowy w SGGW


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja