photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wizyty szkół

 • Wizyta uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim
  W dniu 16.10.2015 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim wraz z opiekunami: Haliną Trelą oraz Agnieszką Fornalską. Przybyłych gości przywitali: Prorektor ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski – profesor SGGW oraz mgr Anna Kiryjow z Biura Promocji. Jednocześnie w tym dniu nastąpiła uroczysta inauguracja Akademii Przedsiębiorczości Licealistów, którą otworzył Prorektor ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Bogdan Klepacki oraz dr hab. Jarosław Gołębiewski – profesor SGGW Dziekan Wydziału koordynującego Akademię. Po inauguracji przyszli maturzyści uczestniczyli w wykładzie tematycznym pt. „Od zaradności do przedsiębiorczości, czyli jak obudzić w sobie biznesmena” wygłoszonym przez Dr Tadeusza Filipiaka. Po wykładzie uczniowie wysłuchali prezentacji dotyczącej oferty dydaktycznej oferowanej przez SGGW, ze szczególnym uwzględnieniem WNE, którą przeprowadziła Dr Elżbieta Kacperska wraz ze studentami ze Studenckiej Grupy ds. Promocji. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW. Po przeprowadzonym wykładzie goście zwiedzili Muzeum SGGW, gdzie zapoznali się z historią uczelni, zabytkowymi pamiątkami oraz różnymi ciekawostkami dotyczącymi uczelni i jej dawnych pracowników. Następnie udali się na wycieczkę po terenie kampusu SGGW min. odwiedzili „Centrum wody SGGW”, zobaczyli „Pałacyk Rektorski”, Aulę Kryształową, sale wykładowe oraz akademiki studenckie. Uczniowie mieli okazję również poczuć się studentami zasiadając w ławkach jednej z Aul.

 • Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Lewiczynie na WNE
  W ramach Dni SGGW pod hasłem „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, 23.05.2015 roku WNE odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNICEF z Lewiczyna wraz z opiekunką panią Antoniną Gawlik. Studenci SGGW na „Dni SGGW” przygotowali dla uczestników liczne atrakcje – giełdę, konkursy z nagrodami itp. Ponadto uczniowie zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli poznać historię uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią. Po spacerze goście wysłuchali wykładu dr inż. Elżbiety Kacperskiej „Edukacja na uczelni – czyli o studencie, doktorze i profesorze”. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się na dalsze zwiedzanie stoisk SGGW.

 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie na WNE
  W ramach Dni SGGW pod hasłem „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, 22.05.2015 roku WNE odwiedziło 52 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie wraz z opiekunami: Justyną Tokarską, Iwoną Pijarską – Bińkowską, Lucyną Jęczmyk – Brzózką, Stefanią Stępień i Agatą Bączkowską. Uczniowie biorący udział w tym wydarzeniu mogli uczestniczyć w licznych atrakcjach zorganizowanych przez studentów SGGW, zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli zapoznać się z historią uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią. Po spacerze goście uczestniczyli w warsztatach pt. „Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie – o tym co zrobić aby nas zapamiętano”, które poprowadziła Dr Agnieszka Werenowska. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW.
 • Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim na WNE
  W ramach Dni SGGW pod hasłem „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, 22.05.2015 roku WNE odwiedziło 50 uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opiekunami: Dorotą Chruścielewską-Chojnacką oraz Małgorzatą Darczyńską. Uczniowie na Dniach SGGW mogli uczestniczyć w licznych atrakcjach zorganizowanych przez studentów SGGW, zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli poznać historię uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią. Po spacerze goście uczestniczyli w warsztatach pt. „Zarządzanie łańcuchem dostaw„ wygłoszonym przed dr Joannę Baran oraz „Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie – o tym co zrobić aby nas zapamiętano”, które poprowadziła Dr Agnieszka Werenowska. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW.
 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie na WNE
  W ramach Dni SGGW pod hasłem „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, 22.05.2015 roku WNE odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie wraz z opiekunami: Agnieszką Kowalik, Małgorzatą Rolką, Karoliną Wypyską oraz Ewą Piwko. Studenci SGGW na „Dni SGGW” przygotowali dla uczestników liczne atrakcje. Ponadto uczniowie zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli poznać historię uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią. Po spacerze goście wysłuchali wykładu dr inż. Elżbiety Kacperskiej „Edukacja na uczelni – czyli o studencie, doktorze i profesorze”. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW.
 • Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach na WNE
  W ramach Dni SGGW pod hasłem „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, 22.05.2015 roku WNE odwiedziło 29 uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach wraz z opiekunami: Haliną Jakubaszek oraz Ewą Wałach. Uczniowie w czasie Dni SGGW mogli uczestniczyć w licznych atrakcjach zorganizowanych przez studentów SGGW, zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli poznać historię uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią. Po spacerze goście uczestniczyli w warsztatach pt. „Zarządzanie łańcuchem dostaw„ wygłoszonym przed dr Joannę Baran oraz „Sterowanie zapasami” wygłoszonym przez Magdalenę Kaletę. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW.
 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach na WNE
  W ramach kolejnego już spotkania z cyklu „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, 24.04.2015 roku WNE odwiedziło 28 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach wraz z opiekunami Ewa Księżopolską i Kamilą Wereszczyńską. W ramach wizyty w SGGW uczniowie zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli zapoznać się z historią uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią . Następnie przyszli studenci wysłuchali prezentacji dotyczącej oferty edukacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego którą zaprezentowała Dr Elżbieta Kacperska wraz ze studentami z Grupy ds. Promocji. Kolejną atrakcją dla przyszłych maturzystów były warsztaty „Zarządzanie łańcuchem dostaw” zrealizowane przez studentów WNE oaz dr E. Kacperską. Uczniowie czynnie uczestniczyli w wykładzie i powiązanymi z nim ćwiczeniami oraz mieli możliwość wzięcia udziału w quizi i wygrania atrakcyjnych gadżetów. Po otrzymaniu certyfikatów uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie w luźnej atmosferze mogli uzyskać od studentów z Grupy ds. Promocji informacje na temat najbardziej nurtujących ich pytań odnośnie studiowania w SGGW.

 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU nr 1 w Garwolinie na WNE
  Dnia 17.04.2015 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU nr 1 w Garwolinie wraz z opiekunami: Jolantą Konarzewską i Anną Kot. Przyszli maturzyści zwiedzili Muzeum SGGW, gdzie zapoznali się z historią uczelni, zabytkowymi pamiątkami oraz różnymi ciekawostkami dotyczącymi uczelni i jej dawnych pracowników. Następnie grupa udała się na wycieczkę po terenie kampusu SGGW, podczas której uczniowie dowiedzieli się gdzie znajdują się najważniejsze miejscach na uczelni tj. Pałacyk Rektorski, hale sportowe czy Biuro Spraw Studenckich. Po spacerze goście uczestniczyli w wykładzie tematycznym pt. „Negocjacje” wygłoszonym przez Dr inż. Annę Parzonko. Następnie wysłuchali prezentacji dotyczącej oferty dydaktycznej oferowanej przez SGGW, ze szczególnym uwzględnieniem WNE, którą przeprowadziła Dr Elżbieta Kacperska. wraz ze studentami ze Studenckiej Grupy ds. Promocji. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW. Uczniowie oraz ich opiekun byli zadowoleni z wizyty na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz z oferty dydaktycznej oferowanej przez Wydział.
 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie na WNE
  Wydział Nauk Ekonomicznych po raz kolejny odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie. 13.04.2015 roku w ramach kolejnego już spotkania z cyklu „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedziło 30 uczniów z warszawskiego liceum wraz z opiekunką Magdaleną Kamińską. W ramach wizyty w SGGW uczniowie zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli zapoznać się z historią uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią . Następnie przyszli studenci wysłuchali prezentacji dotyczącej oferty edukacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego którą zaprezentowała Dr Elżbieta Kacperska wraz ze studentami z Grupy ds. Promocji. Kolejną atrakcją dla przyszłych maturzystów był wykład tematyczny pt. „Ewolucja pieniądza – od pieniądza kruszcowego do elektronicznego” wygłoszonym przez Dr G. Sobieckiego. Uczniowie czynnie uczestniczyli w wykładzie i powiązanymi z nim ćwiczeniami oraz mieli możliwość wzięcia udziału w quizie i wygrania atrakcyjnych gadżetów. Po otrzymaniu certyfikatów uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie w luźnej atmosferze mogli uzyskać od studentów z Grupy ds. Promocji informacje na temat najbardziej nurtujących ich pytań odnośnie studiowania w SGGW.

 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie na WNE
  W ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych” 10.04 2015 roku odwiedziła nasz Wydział kolejna szkoła ponadgimnazjalna. Tym razem uczelnia gościła 17 uczniów z Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie wraz z opiekunką Panią Magdaleną Kamińską. Uczniowie wraz z opiekunką oraz grupą studentów odwiedzili Muzeum SGGW, gdzie zapoznali się z historią uczelni, z sylwetkami wybitnych osób związanymi ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz z tym jak dawniej wyglądał proces nauczania na naszej uczelni. Następnie grupa udała się na wycieczkę po terenie kampusu SGGW, gdzie licealiści mieli okazję zapoznać się z rozmieszczeniem licznych budynków dydaktycznych oraz zobaczyć jak w wiosenne popołudnie studenci SGGW relaksują się podczas przerw na pięknym, zielonym Kampusie. Po spacerze goście uczestniczyli w warsztatach pt. „Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie – o tym co zrobić aby nas zapamiętano”, które poprowadziła Dr Agnieszka Werenowska. Następnie uczniowie wysłuchali prezentacji dotyczącej oferty edukacyjnej SGGW, którą przeprowadziła Dr Elżbieta Kacperska wraz ze studentami ze Studenckiej Grupy ds. Promocji. Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW. Forma i tematyk spotkania była zdaniem uczestników bardzo ciekawa, jak również oferta dydaktyczna, którą im przedstawiono.

 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim na WNE
  Dnia 31.03.2015 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim wraz z opiekunami: Izabelą Chłopik, Aliną Pomierną i Danutą Kluska. Przyszli maturzyści zwiedzili Muzeum SGGW, gdzie zapoznali się z historią uczelni, zabytkowymi pamiątkami oraz różnymi ciekawostkami dotyczącymi uczelni i jej dawnych pracowników. Następnie grupa udała się na wycieczkę po terenie kampusu SGGW, podczas której uczniowie dowiedzieli się gdzie znajdują się najważniejsze miejscach na uczelni tj. Pałacyk Rektorski, hale sportowe czy Biuro Spraw Studenckich. Po spacerze goście uczestniczyli w wykładzie tematycznym pt. „Od zaradności do przedsiębiorczości, czyli jak obudzić w sobie biznesmena” wygłoszonym przez Dr Tadeusza Filipiaka. Następnie wysłuchali prezentacji dotyczącej oferty dydaktycznej oferowanej przez SGGW, ze szczególnym uwzględnieniem WNE, którą przeprowadziła Dr Elżbieta Kacperska. wraz ze studentami ze Studenckiej Grupy ds. Promocji. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW. Uczniowie oraz ich opiekun byli zadowoleni z wizyty na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz z oferty dydaktycznej oferowanej przez Wydział.

 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim na WNE
  Dnia 23.03.2015 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wraz z opiekunkami Katarzyną Olejnik i Iwoną Skowrońską W wydarzeniu brało udział 30 uczniów. W ramach wizyty w SGGW uczniowie zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli zapoznać się z historią uczelni, obejrzeć ciekawe eksponaty oraz zobaczyć jak dawniej wyglądała nauka na naszej uczelni. Następnie wysłuchali prezentacji dotyczącej oferty edukacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego którą zaprezentowała Dr Elżbieta Kacperska wraz ze studentami z Grupy ds. Promocji. Kolejną atrakcją dla przyszłych maturzystów były warsztaty pt. „Zarządzanie łańcuchem dostaw” zrealizowane przez Dr Joannę Baran. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w quizie i wygrania atrakcyjnych gadżetów tj. wydziałowe koszulki, pamiątkowe maskotki czy też kubki z logo wydziału. Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat oferty dydaktycznej i możliwości studiowania w SGGW.

 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na WNE Dnia 18.03.2015 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedzili uczniowie IV klasy technikum ekonomicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie wraz z nauczycielami: Anną Maszkiewicz, Agnieszką Karwowska, Celiną Zych. Spotkanie na SGGW rozpoczęło się od zwiedzania Muzeum SGGW, gdzie mogli zapoznać się z historią uczelni, zabytkowymi pamiątkami oraz zobaczyć jak dawniej wyglądała nauka na studiach wyższych. Uczestnicy z zaciekawieniem oglądali eksponaty oraz słuchali o tym do czego one służyły. Następnie grupa udała się na wycieczkę po terenie kampusu SGGW, gdzie uczniowie dowiedzieli się gdzie znajdują się najważniejsze miejscach na uczelni oraz interesujące ich Wydziały. Przyszli maturzyści poczuli smak studiów poprzez uczestnictwo w wykładzie tematycznym pt. „Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie – o tym co zrobić aby nas zapamiętano” wygłoszonym przez Dr Agnieszkę Werenowską. Następnie uczniowie wysłuchali prezentacji dotyczącej tradycji i nowoczesności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz oferty edukacyjnej WNE, którą wygłosiła Dr Elżbieta Kacperska. Podczas całej wizyty uczniowie mieli możliwość rozmów ze studentami z pięciu kierunków wykładanych na WNE. Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW.

 • Wizyta uczniów Technikum Ekonomicznego nr 3 w Warszawie

  Dnia 03.03.2015 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedzili uczniowie IV klasy Technikum Ekonomicznego nr 3 w Warszawie wraz z opiekunką Romą Nowak. W wydarzeniu brało udział 27 uczniów. Uczniowie rozpoczęli wizytę na SGGW od zwiedzenia Muzeum SGGW, gdzie poznali genezę powstania SGGW. Następne kroki skierowano na kampus SGGW, gdzie uczniowie zwiedzali budynek 34. Po krótkim spacerze uczniowie wysłuchali wykładu dr. T. Filipiaka pt.: „Od zaradności do przedsiębiorczości – czyli jak obudzić w sobie biznesmena” oraz zapoznali się z ofertą edukacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych zaprezentowaną przez Dr Elżbietę Kacperską i studentów z Studenckiej Grupy ds. Promocji. Podczas wykładu najaktywniejsi uczniowie, którzy dobrze odpowiadali na zadane pytania, wygrali atrakcyjne gadżety tj. wydziałowe koszulki, pamiątkowe maskotki czy też kalkulatory. Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat oferty dydaktycznej i możliwości studiowania na SGGW.

 • Dnia 23.02.2015 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych” Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego odwiedziła kolejna grupa uczniów, tym razem z Zespołu Szkół nr 10 im. S. Staszica w Warszawie. Opiekunkami grupy były nauczycielki Anna Szumska i Kornelia Buczko. Spotkanie na SGGW rozpoczęło się od wizyty uczniów wraz z opiekunami oraz grupą studentów w Muzeum SGGW. Po wysłuchaniu krótkiej genezy powstania SGGW i obejrzeniu eksponatów, goście udali się na wycieczkę po terenie kampusu SGGW. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o tym gdzie znajduje się Rektorat, poszczególne Wydziały czy Biuro Spraw Studenckich. W siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych uczniowie wysłuchali oferty edukacyjnej poszczególnych kierunków SGGW i WNE zaprezentowanej przez Dr Elżbietę Kacperską oraz studentów z Studenckiej Grupy ds. Promocji. Kolejnym punktem programu były warsztaty. „Analiza danych z Exelem” to wykład i warsztaty poprowadzone przez dr hab. M. Parlińską. Uczestnicy po wysłuchaniu wykładu rozwiązywali praktyczne zadania przy komputerach. Druga grupa uczestniczyła w wykładzie Dr A. Wojciechowskiego pt. „Zawód logistyk – praca i pasja” oraz w warsztatach przeprowadzonych przez studentów z „Studenckiej Grupy ds. Promocji WNE” Izabelę Paprocką, Aleksandra Szewczka i Jakuba Piaseckiego pt. „Zarządzanie łańcuchem dostaw”. Po zakończeniu części warsztatowej uczniowie udali się na zasłużonego pączka.

 • Dnia 13.01.2015 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedzili uczniowie Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka w Zespole Szkół im K.K. Baczyńskiego w Warszawie wraz z opiekunami Grażyną Tetrycz i Mariuszem Wychódzkim oraz uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie wraz z opiekunkami Anną Romaniuk i Aleksandrą Skórą. W wydarzeni brało udział około 70 uczniów.
  W ramach wizyty na SGGW uczniowie zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli zapoznać się z historią uczelni, obejrzeć ciekawe eksponaty oraz zobaczyć jak dawniej wyglądała nauka na naszej uczelni. Następnie wysłuchali prezentacji dotyczącej tradycji i nowoczesności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zapoznali się z ofertą edukacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych zaprezentowaną przez Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju WNE Dr hab. Ludwika Wickiego, Dr Elżbietę Kacperską i studentów z Studenckiej Grupy ds. Promocji. Kolejną atrakcją dla przyszłych maturzystów był wykład tematyczny pt. „Promocja wybranych produktów turystycznych. Marketing miejsca” wygłoszony przez Dr Marzenę Lemanowicz. Podczas wykładu najaktywniejsi uczniowie, którzy dobrze odpowiadali na zadane pytania, wygrali atrakcyjne gadżety tj. wydziałowe koszulki, pamiątkowe maskotki czy też kalkulatory. Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat oferty dydaktycznej i możliwości studiowania na SGGW.

 • Wizyta uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie na WNE

  Dnia 18.12.2014 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych” Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego odwiedziła kolejna grupa licealistów. Tym razem uczelnia gościła licealistów z Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie wraz z opiekunkami Panią Iwoną Dmowską i Panią Jadwigą Pawlak. Goście uczestniczyli w warsztatach pt. „Zarządzanie łańcuchem dostaw”, które poprowadziła Dr Joanna Baran. Następnie wysłuchali prezentacji dotyczącej tradycji i nowoczesności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, oraz zapoznali się z ofertą edukacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych zaprezentowaną przez Dr Elżbietę Kacperską oraz studentów z Studenckiej Grupy ds. Promocji. Po zakończeniu części warsztatowej i informacyjnej uczniowie wraz z opiekunami oraz grupą studentów odwiedzili Muzeum SGGW, gdzie zapoznali się z historią uczelni, z sylwetkami wybitnych osób związanymi ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz z tym jak dawniej wyglądał proces nauczania na naszej uczelni. Następnie grupa udała się na wycieczkę po terenie kampusu SGGW, gdzie licealiści dowiedzieli się m.in. o tym gdzie znajduje się Rektorat, poszczególne Wydziały czy Biuro Spraw Studenckich. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie oraz ich opiekunowie byli zadowoleni z przebiegu wizyty. Forma i tematyk warsztatów, w których uczestniczyli była dla nich bardzo ciekawa, również oferta dydaktyczna, którą im przedstawiono uważali za interesującą.

 • Wizyta uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Warszawie na WNE

  Dnia 11.12.2014 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego wraz z opiekunem Panem Rafałem Cegłowskim. Przyszli maturzyści uczestniczyli w wykładzie tematycznym pt. „Innowacje w turystyce wiejskiej na przykładzie województwa podlaskiego” wygłoszonym przez Dr Michała Romana. Następnie wysłuchali prezentacji dotyczącej tradycji i nowoczesności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, oraz zapoznali się z ofertą edukacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych zaprezentowaną przez Dr Elżbietę Kacperską oraz studentów z Studenckiej Grupy ds. Promocji. W ramach wizyty na SGGW uczniowie zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli zapoznać się z historią uczelni, zabytkowymi pamiątkami oraz zobaczyć jak dawniej wyglądała nauka na studiach wyższych. Uczestnicy z zaciekawieniem oglądali eksponaty oraz słuchali o tym do czego one służyły. Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW.

 • Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dn. 11.10 bieżącego roku gościł uczniów Zespołu Szkół Nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi” w Warszawie. Młodzież pod opieką Pani mgr Małgorzaty Sas uczestniczyła w prelekcji dr inż. Alicji Stolarskiej dotyczącej możliwości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Wydział reprezentowany był również przez dr inż. Elżbietę Kacperską – Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi.


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja