photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Logistyka

Logistyka
na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

Najmłodszym kierunkiem na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW jest uruchomiona w 2007 roku logistyka. Absolwenci studiów na tym kierunku posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, znają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, potrafią zastosować zdobytą wiedzę w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, łączą zagadnienia ekonomiczne i technologiczne z nastawieniem na organizację systemów logistycznych w różnych jednostkach gospodarczych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem.

Studia na kierunku logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW prowadzone są na poziomie licencjackim. Studia trwają trzy lata w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ich ukończeniu możliwe jest podjęcie 2-letnich studiów magisterskich, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, na trzech pozostałych kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności Operator logistyczny oraz Logistyka w przedsiębiorstwie, na kierunku Zarządzanie.

Informacje dotyczące zasad rekrutacji, opłat za studia zaoczne (niestacjonarne), regulamin studiów, plan roku akademickiego oraz wiele innych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce STUDIA.

Studia na kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW odbywają się na poziomie studiów I stopnia (tzw. licencjackich) zarówno w systemie stacjonarnym (tzw. studia dzienne), jak i niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne).

Pogramy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz inne informacje:


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja