photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zarządzanie studia II stopnia, WNE SGGW

STUDIA II STOPNIA, Zarządzanie, WNE SGGW, magisterskie

W ramach studiów magisterskich uzupełniających, stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oferowane są następujące specjalności:

  1. Zarządzanie i Marketing w Turystyce
  2. Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie
  3. Zarządzanie Edukacją i Doradztwem
  4. Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym

Program studiów stacjonarnych (dziennych)

Program studiów niestacjonarnych (zaocznych)

 

Zagadnienia na egzamin magisterski


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja