photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koło Naukowe Finanse i Gospodarka

Koło Naukowe „Finanse i Gospodarka” powstało w 2015 r. i jest najmłodszym Kołem Naukowym na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Koło Naukowe „Finanse i Gospodarka” powstało w 2015 r. i jest najmłodszym kołem naukowym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Koło zajmuje się problematyką powiązań sektora finansowego z gospodarką. Publikuje w języku polskim i angielskim cotygodniowy biuletyn informacyjny prezentujący najważniejsze wydarzenia gospodarcze i finansowe z minionego tygodnia.

Koło organizuje krajowe i międzynarodowe studenckie konferencje naukowe o tematyce finansowej i makroekonomicznej. Wspiera organizację corocznego „Konkursu Wiedzy o Finansach i Gospodarce” organizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW i Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Organizuje wykłady specjalistów z zakresu finansów i gospodarki.

Koło współpracuje z instytucjami sektora finansowego, w szczególności uczestniczącymi w programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” prowadzonym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

Członkami Koła są studenci WNE i innych wydziałów SGGW, a także studenci zagraniczni studiujący w ramach programu Erasmus i MEO. Wszyscy ją możliwość rozwinięcia umiejętności analitycznych oraz pogłębienia wiedzy nt. funkcjonowania instytucji finansowych w gospodarce realnej.

Zapraszamy wszystkich studentów SGGW do współpracy i uczestnictwa w naszych działalnościach.

Opiekunem Koła jest dr hab. Sylwester Kozak

Nasz e-mail: finanseigospodarka@gmail.com

Nasza strona internetowa: http://knfinanseigospodarka.sggw.pl

 

knfig


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja