photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ekonomia

Ekonomia
na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

Jest to kierunek o najdłuższej historii na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Absolwenci uzyskują szerokie podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych. Zdobywają również wiedzę z zakresu dyscyplin uzupełniających, pozwalającą na wykazanie się umiejętnością analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Są wyspecjalizowania w zagadnieniach sektora żywnościowego i agrobiznesu. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, menadżerskich w przedsiębiorstwach różnych branż. Studia na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW prowadzone są na poziomie licencjackim i magisterskim.

Studia licencjackie trwają trzy lata. Po skończeniu studiów licencjackich możliwe jest podjęcie 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających na wybranych specjalnościach. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Informacje dotyczące zasad rekrutacji, opłat za studia zaoczne (niestacjonarne), regulamin studiów, plan roku akademickiego oraz wiele innych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce STUDIA.

Studia na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW odbywają się na poziomie studiów I stopnia (tzw. licencjackich) i studiów II stopnia (tzw. magisterskich), zarówno w systemie stacjonarnym (tzw. studia dzienne), jak i niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne).
Pogramy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz inne informacje:


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja