photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koło Naukowe Inwestycji „Blue Chip”

Koło Naukowe Inwestycji „Blue Chip” powstało w maju 2006 roku z inicjatywy studentów ówczesnego III roku Ekonomii. W marcu 2013 Koło zostało reaktywowane.

Obszarem działalności koła jest rynek kapitałowy, rynek nieruchomości oraz inwestycje alternatywne. Celem koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy o tych rynkach, poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, ale także poprzez dyskusję o bieżącej sytuacji na rynku.

Koło zaprasza do współpracy i uczestnictwa w spotkaniach wszystkich studentów SGGW zainteresowanych problematyką inwestycji.

Funkcję opiekuna pełni dr Ewa Krawczyk.

 e-mail : bluechip@gmail.com


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja