photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Misja Wydziału

Misja
Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 

Misją Wydziału Nauk Ekonomicznych jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie w zakresie nauk ekonomicznych, szczególnie w dziedzinie rolnictwa, obszarów wiejskich i agrobiznesu oraz prowadzenie kształcenia na poziomie akademickim w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego i intelektualnego społeczeństwa polskiego. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie absolwentów gotowych sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Podstawą sukcesów Wydziału jest profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność kadry akademickiej i studentów.


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja