photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Archiwum kadencji 2008-2012

Dziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
tel. 0 22 59 340 10
dwne@sggw.pl

Bogdan Klepacki

Prodziekani
Prodziekan
ds. Studenckich
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Prodziekan ds. Nauki
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Prodziekan ds. Studiów
niestacjonarnych i rozwoju
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Dr inż. Sławomir Jarka Dr hab. Jan Wołoszyn
profesor nadzw.
Dr hab. Jarosław Gołębiewski
tel. 0 22 59 340 02
slawomir_jarka@sggw.pl
tel. 0 22 59 340 01
jan_woloszyn@sggw.pl
tel. 0 22 59 340 03
jaroslaw_golebiewski@sggw.pl

Sławomir Jarka

Jan Wołoszyn

Jarosław Gołębiewski


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja