photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie odbywają się na trzech poziomach, w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym):

  • studia I stopnia, licencjackie;
  • studia II stopnia, magisterskie uzupełniające;
  • studia III stopnia, doktoranckie.

Oferta edukacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW obejmuje także studia podyplomowe.

Regulamin studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie określa zasady studiów I i II stopnia na wszystkich wydziałach SGGW, w tym także na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja