photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedry Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie tworzy pięć katedr, które realizują badania naukowe oraz prowadzą działalność dydaktyczną. W ramach katedr WNE SGGW wyodrębnione są zakłady badawcze :

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Kierownik Katedry: Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
telefon sekretariatu: 22 593 40 30
e-mail katedry: kepg@sggw.pl

 • Zakład Ekonomii
  Kierownik Zakładu: Dr hab. Aldona Zawojska
  tel. 22 593 40 36
 • Zakład Polityki Gospodarczej
  Kierownik Zakładu:  Dr Andrzej Jędruchniewicz
  tel. 22 593 40 33
 • Zakład Rynków Finansowych
  Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
  tel. 22 593 42 49

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Henryk Runowski
telefon sekretariatu: 22 593 42 11, 22 593 42 29
e-mail katedry: keop@sggw.pl

 • Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
  Kierownik zakładu: Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
  tel.  22 593 42 28
 • Zakład Organizacji i Zarządzania
  Kierownik zakładu: Prof. dr hab. Henryk Runowski
  tel.  22 593 42 32, 22 593 42 11
 • Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
  Kierownik zakładu: Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
  tel.  22 593 42 24
 • Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki
  Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
  tel.  22 593 42 46
 • Zakład Bankowości
  Kierownik zakładu: Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
  tel. 22 593 42 42
 • Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie
  Kierownik: Dr hab inż. Sebastian Jarzębowski
  tel.  22 593 56 03

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Kierownik Katedry: Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
telefon sekretariatu:  22 593 40 77
e-mail katedry: kpefpim@sggw.pl

 • Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
  Kierownik Zakładu: Dr inż. Marzena Lemanowicz
  tel. 22 593 40 63, fax. 22 593 40 77
 • Zakład Prawa i Finansów
  Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Marian Podstawka
  tel. 22 593 406 0, fax. 22 593 40 77
 • Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych
  Kierownik Zakładu: Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
  tel. 22 593 40 73, fax. 22 593 40 77
 • Zakład Polityki Agrarnej i Prawa Rolnego
  Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Janina Sawicka
  tel. 22 593 40 82, fax. 22 593 40 77
 • Zakład Gospodarki Nieruchomościami
  Kierownik Zakładu: Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
  tel. 22 593 41 66, fax. 22 593 40 77

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Kierownik Katedry: Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
telefon sekretariatu:  22 593 41 03
e-mail katedry: kermsg@sggw.pl

 • Zakład Ekonomiki Rolnictwa
  Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Stanisław Stańko
  tel.  22 593 41 07
 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  Kierownik Zakładu: Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
  tel.  22 593 41 14
 • Zakład Metod Ilościowych
  Kierownik Zakładu: Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
  tel. 22 593 41 46

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

Kierownik Katedry: Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
telefon sekretariatu: 22 593 42 02
e-mail katedry: keekd@sggw.pl

 • Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa
  Kierownik Zakładu: Dr Ewa Jaska
  tel.  22 593 41 61
 • Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi
  Kierownik Zakładu: Dr hab. Krystyna Krzyżanowska,prof. SGGW
  tel.  22 593 41 50
 • Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji
  Kierownik Zakładu: Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
  tel.  22 593 41 85

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja