photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zarządzanie

Zarządzanie 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

W 1998 roku na Wydziale otwarto drugi kierunek. Absolwenci w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne, są przygotowania do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych. Studia na tym kierunku obejmują również podstawowe zagadnienia związane z sektorem żywnościowym, co pozwala na zdobycie dodatkowych umiejętności możliwych do wykorzystania w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Pozwalają ponadto na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej.

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW trwają trzy lata w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich możliwe jest podjęcie 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających na wybranych specjalnościach. Studia magisterskie uzupełniające realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Informacje dotyczące zasad rekrutacji, opłat za studia zaoczne (niestacjonarne), regulamin studiów, plan roku akademickiego oraz wiele innych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce STUDIA.

Studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW odbywają się na poziomie studiów I stopnia (tzw. licencjackich) i studiów II stopnia (tzw. magisterskich), zarówno w systemie stacjonarnym (tzw. studia dzienne), jak i niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne).

Pogramy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz inne informacje:


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja