photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komisje wydziałowe WNE SGGW

Komisje wydziałowe w kadencji 2008-2012

Komisja oceny

 1. Dr hab. Jan Wołoszyn – profesor – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Janina Sawicka
 3. Prof. dr hab. Henryk Manteuffel
 4. Prof. dr hab. Henryk Runowski
 5. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska – profesor
 6. Dr hab. Alina Daniłowska
 7. Dr Justyna Franc-Dąbrowska – sekretarz

Komisja ds. nauki

 1. Dr hab. Stanisław Stańko – profesor – przewodniczący
 2. Dr Anna Grontkowska – sekretarz

Zespół ds. przewodów naukowych

 1. Dr hab. Stanisław Stańko – profesor – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
 3. Prof. dr hab. Jan Hybel
 4. Prof. dr hab. Marian Podstawka
 5. Prof. dr hab. Henryk Runowski
 6. Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
 7. Dr hab. Mirosław Wasilewski – profesor
 8. Dr hab. Jan Wołoszyn – profesor
 9. Dr hab. Michał Pietrzak

Zespół ds. badań i publikacji

 1. Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – przewodniczący
 2. Dr hab. Julian Krzyżanowski – profesor
 3. Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz – profesor
 4. Dr hab. Włodzimierz Wójcicki – profesor
 5. Dr hab. Sławomir Juszczyk – profesor
 6. Dr Katarzyna Boratyńska
 7. Dr Barbara Gołębiewska
 8. Dr Agata Malak – Rawlikowska
 9. Dr Ewa Tchorzewska

Komisja ds. dydaktyki

 1. Prof. dr hab. Edward Majewski – przewodniczący
 2. Dr Marzena Kacprzak – sekretarz

Zespół ds. programów studiów

 1. Prof. dr hab. Edward Majewski – przewodniczący
 2. Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak – profesor
 3. Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka – profesor
 4. Dr hab. Stanisław Bagiński – profesor
 5. Dr Sławomir Jarka
 6. Dr Jarosław Gołębiewski
 7. Dr hab. Maria Parlińska
 8. Dr Joanna Wrzesińska
 9. oraz przedstawiciele studentów

Zespół ds. hospitacji

 1. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska – profesor
 2. Prof. dr hab. Henryk Manteuffel
 3. Prof. dr hab. Janina Sawicka
 4. Dr Monika Gębska
 5. Dr Iwona Kowalska
 6. Dr Ewa Stawicka
 7. Dr Aldona Zawojska

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. Dr Mariusz Maciejczak – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Edward Majewski
 3. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska – profesor
 4. Dr hab. Stanisław Stańko – profesor
 5. Dr hab. Jan Wołoszyn – profesor
 6. Filip Mision / student/

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja