photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koło Naukowe Marketerów

Koło Naukowe Marketerów SGGW „INSIGHT” powstało w 2011 roku i od samego początku prężnie rozwija swoją działalność na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W 2012 roku Dziekan WNE nagrodził INSIGHT kilkudniowym wyjazdem integracyjnym do ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Kirach. Członkowie koła to prawdopodobnie najbardziej aktywni i kreatywni studenci SGGW.
Celami Koła w szczególności są:

 • rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu marketingu, rozwoju osobistego, analiz rynkowych i badań marketingowych,
 • prowadzenie programowych prac naukowych pod opieką i kierunkiem pracowników nauki,
 • informowanie studentów o najnowszych osiągnięciach naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych,
 • działanie na rzecz pogłębienia wiedzy fachowej studentów.

Cele Koło realizuje poprzez:

 • podejmowanie indywidualnych i grupowych prac naukowych,
 • współpracę z branżowymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami,
 • stały kontakt i współpracę z kołami naukowymi Uczelni macierzystej i innych uczelni,
 • wygłaszanie na otwartych zebraniach Koła referatów poświęconych najnowszym osiągnięciom nauki polskiej i zagranicznej,
 • organizowanie publicznych konferencji – referentami mogą być członkowi Koła, zaproszeni studenci z innych Kół oraz wybitni specjaliści z danej dziedziny,
 • organizowanie innych imprez popularyzujących dorobek naukowy i przyczyniających się do aktywizowania działalności naukowej Koła,

Zarząd koła:

 • Łukasz Zgiep Prezes Zarządu l.zgiep@insightmarketing.eu
 • Dominika Orlik Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkichd.orlik@insightmarketing.eu
 • Konrad Mikołajczuk Wiceprezes ds. Finansówk.mikolajczuk@insightmarketing.eu
 • Emilia Kostka Wiceprezes ds. Programowych e.kostka@insightmarketing.eu
 • Hubert Podsiedlik Wiceprezes ds. Marketinguh.podsiedlik@insightmarketing.eu

Więcej informacji na temat koła oraz projektów: http://www.insightmarketing.eu

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś dołączyć do nas, napisz e-mail do Dominiki: d.orlik@insightmarketing.eu
Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę!


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja