photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komisje wydziałowe WNE SGGW

Komisje Wydziałowe w kadencji 2016-2020

Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, w składzie:

 1. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW– przewodniczący
 2. Dr Kinga Gruziel – sekretarz
 3. Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 4. Dr hab. Joanna Szwacka- Mokrzycka, prof. SGGW
 5. dr hab. Henryk Runowski
 6. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 7. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
 8. Dr Marcin Ratajczak

Komisję ds. Badań Naukowych, w składzie:

 1. dr hab. Irena Jędrzejczyk – przewodnicząca
 2. Dr Anna Grontkowska – sekretarz
 3. Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
 4. Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 5. Dr hab. Sylwester Kozak
 6. Dr Aleksandra Wicka
 7. Dr Paweł Kobus
 8. Dr Dariusz Strzębicki
 9. Dr hab. Aldona Zawojska
 10. Dr Ewa Jaska
 11. Mgr Michał Chciałowski – przedstawiciel doktorantów

Komisję ds. Przewodów i Postępowań Naukowych, w składzie:

 1. dr hab. Henryk Runowski – przewodniczący
 2. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW- zastępca przewodniczącego
 3. Dr Anna Wasilewska – sekretarz
 4. dr hab. Irena Jędrzejczyk
 5. dr hab. Sławomir Juszczyk
 6. dr hab. Edward Majewski
 7. dr hab. Irena Ozimek
 8. dr hab. Marian Podstawka
 9. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
 10. dr hab. Janina Sawicka
 11. dr hab. Stanisław Stańko
 12. Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW
 13. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 14. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 15. Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
 16. Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
 17. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 18. Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
 19. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
 20. Dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 21. Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
 22. Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 23. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
 24. Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
 25. Dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW
 26. Dr hab. Joanna Szwacka- Mokrzycka, prof. SGGW
 27. Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 28. Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
 29. Dr hab. Dorota Komorowska
 30. Dr hab. Sylwester Kozak
 31. Dr hab. Andrzej Parzonko
 32. Dr hab. Piotr Sulewski
 33. Dr hab. Adam Wąs
 34. Dr hab. Ludwik Wicki
 35. Dr hab. Aldona Zawojska

Komisję ds. Dydaktyki, w składzie:

 1. dr hab. Edward Majewski – przewodniczący
 2. Dr Marzena Kacprzak – sekretarz
 3. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 4. Dr hab. Ludwik Wicki
 5. Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
 6. Dr Agata Balińska
 7. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
 8. Dr Magdalena Mądra-Sawicka
 9. Dr Andrzej Jędruchniewicz
 10. Dr Joanna Wrzesińska-Kowal
 11. Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
 12. Dr Marzena Lemanowicz
 13. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 14. Dr Elżbieta Kacperska
 15. Dr Aleksandra Górecka
 16. Karolina Kwiatkowska – przedstawiciel studentów
 17. Marcin Wasążnik – przedstawiciel studentów
 18. Mgr Katarzyna Kaługa– przedstawiciel doktorantów

Komisję ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowymi, Gospodarczymi i Administracyjnymi, w składzie:

 1. dr hab. Sławomir Juszczyk – przewodniczący
 2. Dr Monika Gębska – sekretarz
 3. dr hab. Edward Majewski
 4. Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 5. Dr hab. Andrzej Parzonko
 6. Dr Nina Drejerska
 7. Dr Agata Malak-Rawlikowska
 8. Dr Agnieszka Parlińska
 9. Dr Sławomir Jarka
 10. Dr Agnieszka Werenowska
 11. Dr Joanna Baran
 12. Dr Jacek Maśniak

Komisję ds. Jakości Kształcenia, w składzie:

 1. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW – przewodnicząca
 2. Dr Michał Roman – sekretarz
 3. Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW
 4. Dr hab. Joanna Szwacka -Mokrzycka, prof. SGGW
 5. Dr Robert Pietrzykowski
 6. Dr Anna Milewska
 7. Dr Agnieszka Borowska
 8. Dr Mariusz Maciejczak
 9. Agata Wiejak – przedstawiciel studentów
 10. Hubert Pudełek – przedstawiciel studentów
 11. Mgr Joanna Malinger – przedstawiciel doktorantów
 12. Mgr inż. Anna Odziemkowska

Komisję ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą, w składzie:

 1. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW – przewodnicząca
 2. Dr Marzena Kacprzak – sekretarz
 3. Dr hab. Ludwik Wicki
 4. Dr Nina Drejerska

Komisję ds. Strategii Rozwoju Wydziału, w składzie:

 1. dr hab. Marian Podstawka – przewodniczący
 2. Dr Piotr Gołasa – sekretarz
 3. dr hab. dr h. c. Bogdan Klepacki
 4. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
 5. Dr hab. Ludwik Wicki
 6. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 7. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 8. Dr Nina Drejerska
 9. dr hab. Stanisław Stańko

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja