photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pełnomocnicy Dziekana WNE SGGW

Pełnomocnik Dziekana ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych
Dr inż. Sebastian Jarzębowski
tel. 22 59 342 45
e-mail: sebastian_jarzebowski@sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Biblioteki
Dr Elżbieta Kacperska
tel. 22 59 34114
e-mail: elzbieta_kacperska@sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
Mgr Małgorzata Rowicka
tel. 22 59 342 45
e-mail: malgorzata_rowicka@sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
Dr Mariusz Maciejczak
tel.: 022 / 5934235
e-mail: mariusz@maciejczak.pl
mariusz_maciejczak@sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Naukowej
Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
tel. 22 59 34220
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
Dr hab. Maria Parlińska, profesor SGGW
tel/fax. 22 59 34129
e-mail: maria_parlinska@sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Dr inż. Andrzej Parzonko
tel. 22 59 34221
e-mail: andrzej_parzonko@sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
Dr inż. Joanna Rakowska
e-mail: joanna_rakowska@sggw.pl


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja