photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Publikacje

  • Wąs A., Kłoczko-Gajewska A., 2009: Kształcenie na życzenie – pierwsze refleksje na temat internetowego systemu wyboru przedmiotów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika o Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 75 (2009), Wydawnictwo SGGW, Warszawa [pobierz]
  • Małażewska S., Wąs A. ,2014: Kształcenie na życzenie – opinie studentów o systemie przedmiotów do wyboru na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika o Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 105 (2014), Wydawnictwo SGGW, Warszawa [pobierz]

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja