photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


CITWA

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Misją Centrum jest poprawienie wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego SGGW dla szeroko rozumianego agrobiznesu i całej gospodarki narodowej. Projekt zakłada realizację szeregu inicjatyw ukierunkowanych na stworzenie na Uczelni warunków do świadczenia usług dot. transferu i komercjalizacji wiedzy z SGGW do gospodarki oraz promocji przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników i studentów Uczelni.

 

W ramach „Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie” utworzony został portal internetowy:

http://innowacje.sggw.pl

W portalu znajdą Państwo m.in.:

– Bazę ekspertów i ofert technologiczno-usługowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,

– Bieżące aktualności o wydarzeniach związanych z działalnością Centrum,

– Informację o tym, czym jest Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie.

Kontakt

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa

tel. 22 59 356 03

e-mail: sebastian_jarzebowski@sggw.pl


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja