photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Turystyka i Rekreacja studia I stopnia, WNE SGGW

STUDIA I STOPNIA (licencjackie), Turystyka i rekreacja, WNE SGGW

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Podział roczników na turnusy:

  • Turnus A – 1 rok licencjat, 3 rok licencjat
  • Turnus B – 2 rok licencjat, 1 i 2 rok studiów magisterskich

Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja