photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Archiwum

Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji zostało utworzone na mocy uchwały Senatu SGGW z dnia 16 grudnia 2002 r. w celu prowadzenia kierunku „turystyka i rekreacja”. W roku akademickim 2003/2004 rozpoczęto kształcenie na tym kierunku na poziomie studiów I stopnia, a w roku akademickim 2007/2008 – na poziomie studiów II stopnia. Aktualnie w realizacji zajęć dydaktycznych na tym interdyscyplinarnym kierunku uczestniczą pracownicy takich Wydziałów, jak: Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Leśny, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk o Zwierzętach, Wydział Rolnictwa i Biologii oraz pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a także Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja