photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Opis projektów

 

Sport + Nutrition = Health => You know what you eat you’re fit!

hasło projektu : Sport + Żywienie = Zdrowie

Project Leader: Katarzyna Chłoń

Jest to kontynuacja ubiegłorocznego projektu, który ma na celu rozwój klubów fitness poprzez poszerzenie zakresu świadczonych przez nie usług o poradnictwo żywieniowe. Zwiększa to kompleksowość usług co daje szansę klubom fitness na znaczący wzrost liczby klientów.

Celem jest: uświadomienie osób aktywnych fizycznie, że samym sportem nie osiągną pełni zdrowia! Czynimy to poprzez zwiększanie świadomości żywieniowej i prozdrowotnej wśród mieszkańców Warszawy (zasady żywienia, trening dobrany do wydajności organizmu, docenienie żywności polskiej, tradycyjnej i ekologicznej).

Projekt skoncentrowany jest na wzrost obrotów (ilości klientów) a przy tym zysków zaangażowanych klubów fitness. Zakłada również tworzenie nowych miejsc pracy dla specjalistów ds. żywienia.

Science Generation

Project Leader: Alexander Tokarev

Będzie polegał na przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu naukowego dla studentów. Zadaniem jego uczestników będzie nadesłanie pracy naukowej przygotowanej w jednej z kategorii: ekologia, energetyka, biologia, chemia, fizyka, technika, programowanie oraz nauki o środowisku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wybrane najlepsze, które wezmą udział w finale.

Do jury konkursu finałowego zaproszeni zostaną przedstawiciele świata nauki z branż zaliczanych do kategorii prac konkursowych. Studenci zaprezentują swoje pomysły na rozwiązania nowatorskie w poszczególnych dziedzinach. Otrzymają również szansę na nawiązanie współpracy ze światem nowoczesnych technologii oraz biznesu.

Najbardziej atrakcyjne koncepcje będą mogły zostać dopracowane a następnie realizowane poprzez współpracę z przedsiębiorstwami wspierającymi innowację.

Zdrowa firma

Project Leader: Ireneusz Młynarski

Zakłada zmianę złych nawyków żywieniowych pracowników w miejscu pracy, a docelowo także i ich rodzin. Wszystko poprzez propagowanie zdrowej i świeżej żywności, która mimo, że na szeroką skalę jest ogólnodostępna, bywa pomijana.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) racjonalne odżywianie może wpływać na wzrost wydajności pracy aż o 20%, z drugiej strony zaś nieodpowiednia dieta i bazowanie na gotowych potrawach typu fast-food ma olbrzymi wpływ na występowanie nadwagi a w skrajnych przypadkach otyłości wśród pracowników biurowych. Nie jest to jakby się mogło wydawać problem przyszłości, lecz teraźniejszości. Warto więc się nad tym problemem pochylić. Tego trudnego i pracochłonnego zadania podjęła się nasza drużyna SIFE SGGW, dla której nawet najtrudniejsze projekty są do wykonania!

Projekt ten, skierowany jest do średnich przedsiębiorstw zorientowanych na pracownika oraz jego potrzeby a także do producentów i dystrybutorów zdrowej żywności. Liczymy, że współpraca naszej drużyny z zainteresowanymi firmami przyniesie wymierne efekty ekonomiczne oraz społeczne.


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja