photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW

Dziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Dr hab. Jarosław Gołębiewski – profesor SGGW
tel. 0 22 59 340 10
wne_dziekan@sggw.pl

Jarosław Gołębiewski


Prodziekani
Prodziekan ds. Nauki
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Prodziekan ds. Studiów
Stacjonarnych
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Dr hab. Jakub Kraciuk – profesor SGGW Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska
– profesor SGGW
tel. 0 22 59 340 01
jakub_kraciuk@sggw.pl
tel. 0 22 59 340 02
justyna_franc_dabrowska@sggw.pl

Jakub Kraciuk

Justyna Franc-Dąbrowska


Prodziekan ds. Studiów
Niestacjonarnych i Rozwoju
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Prodziekan ds. Współpracy
z Jednostkami Krajowymi
i Zagranicznymi
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Dr hab. Ludwik Wicki Dr Nina Drejerska
tel. 0 22 59 340 03
wne_pz@sggw.pl
tel. 0 22 59 340 23
nina_drejerska@sggw.pl

Ludwik Wicki

Nina Drejerska


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja