photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych

czwartek 13.10.2016

W dniu 6 października 2016 r. w Auli Kryształowej, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz 64. rozpoczął rok akademicki. W roku akademickim 2016/2017 studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych  rozpoczęło ponad 4,5 tys. studentów. Na pierwszy rok przyjęto łącznie ok. 2 tys. studentów. Najwięcej studentów będzie studiowało na kierunkach finanse i rachunkowość, logistyka oraz ekonomia. W tym roku akademickim rozpoczyna studia również kolejna 19-osobowa grupa doktorantów.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 otworzył Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, który serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych gości, pracowników, studentów oraz doktorantów. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Dydaktyki – prof. dr hab. Kazimierz Tomala. Profesor wyraził ogromną radość, że SGGW cieszy się tak ogromną popularnością wśród młodych ludzi. Pan Prorektor w słowach do nowoprzyjętych żaków, zachęcał nie tylko do wnikliwego poszukiwania wiedzy, ale również rozwijania umiejętności praktycznych.

Przedstawiciel Samorządu Studentów WNE – Pan lic. Krzysztof Napora, oraz przedstawiciel Rady Doktorantów SGGW – Pan mgr Piotr Pietrzak, zachęcali nowoprzyjętych studentów i doktorantów do korzystania z oferty kulturalnej i sportowej, jaką oferuje SGGW w Warszawie.

Po przemówieniach, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych – dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW, dokonała aktu immatrykulacji studentów oraz doktorantów. Po włączeniu do społeczności akademickiej, studenci pierwszego roku wysłuchali wykładu inauguracyjnego. Wygład nt. „Ekonomia dobra i zła” wygłosiła dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW.

Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie nagród Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na zakończenie uroczystości Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim za przybycie i złożył zgromadzonym najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w roku akademickim 2016/2017.

IMG_7397 IMG_7387 IMG_7407 IMG_7395 IMG_7398


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja