photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Delegacja WNE na obchodach 65-lecia Wydziału Ekonomicznego National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

czwartek 20.10.2016

UkrainaW dniu 20 października br., Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – prof. Jarosław Gołębiewski wraz z delegacją, uczestniczył w uroczystych obchodach 65-lecia Wydziału Ekonomicznego National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, które miały miejsce w Kijowie. Wydział Ekonomiczny NULES jest wiodącym ośrodkiem uniwersyteckim zarówno w zakresie kształcenia, jak i badań naukowych z zakresu szeroko pojętej ekonomii, a szczególnie ekonomiki rolnictwa. Obchody 65-lecia są doskonałą okazją do podsumowania wspaniałych osiągnięć naukowych, badawczych dydaktycznych oraz organizacyjnych Wydziału Ekonomicznego NULES w minionym półwieczu. Wśród dokonań organizacyjnych należy podkreślić owocną i wciąż rozwijającą się współpracę ukraińskiego ośrodka z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja