photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Faculty Authorities

Dean Faculty of Economic Sciences
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Jarosław Gołębiewski, Associate professor WULS-SGGW,
Dr hab.,
tel. 0 22 59 340 10
wne_dziekan@sggw.pl

Jarosław Gołębiewski


Associate Deans
Associate Dean for ScienceFaculty of Economic Sciences
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Associate Dean for Intramural StudiesFaculty of Economic Sciences
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Jakub Kraciuk, Associate professor WULS-SGGW, Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, Associate professor WULS-SGGW, Dr hab.
tel. 0 22 59 340 01
jakub_kraciuk@sggw.pl
tel. 0 22 59 340 02
wne_pd@sggw.pl

Jakub Kraciuk

Justyna Franc-Dąbrowska


Associate Dean for Extramural Studies and DevelopmentFaculty of Economic Sciences
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Associate Dean for Domestic and International Cooperation
Faculty of Economic Sciences
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Ludwik Wicki, Dr hab. Nina Drejerska, PhD
tel. 0 22 59 340 03
wne_pz@sggw.pl
tel. 0 22 59 340 23
nina_drejerska@sggw.pl

Ludwik Wicki

Nina Drejerska


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja