photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dean’s Plenipotentiaries

Dr inż Agata Malak-Rawlikowska
Dean’s Plenipotentiary for International Research Projects.
e-mail: agata_malak_rawliowska@sggw.pl
tel: +48 22 59 342 20

Dr inż. Agnieszka Parlińska
Dean’s Plenipotentiary for Student’s Exchange
tel. +48 22 59 34 194
e-mail: agnieszka_parlinska@sggw.pl

Małgorzata Rowicka
Dean’s Plenipotentiary for Public Procurement
tel/fax+48 22 59 342 45
e-mail: malgorzata_rowicka@sggw.pl

dr inż. Andrzej Parzonko
Dean`s Representative for Praptice
tel.+48 22 59 342 21
e-mail: andrzej_parzonko@sggw.pl
e-mail: wne_praktyki@sggw.pl
http://andrzej_parzonko.users.sggw.pl

Dr inż. Mariusz Maciejczak
Dean’s Representative for the Quality of Education
tel. +48 22 59 34 235
e-mail: mariusz_maciejczak@sggw.pl
http://www.maciejczak.pl

Dr inż. Sławomir Jarka
Dean’s Representative for Career Services and Alumni Trajectories Monitoring
tel. +48 22 5934244
e-mail: wne_absolwenci@sggw.pl

Dr inż. Elżbieta Kacperska
Dean’s Plenipotentiary for the Promotion
tel. +48 22 5934114
e-mail: promocjawne@sggw.pl


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja