photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


XXI Warsztaty Ekonomistów Rolnych

piątek 8.04.2016

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, pod patronatem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, zapraszają na XXI Warsztaty Ekonomistów Rolnych. Odbędą się one w terminie 06-08 czerwca 2016 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie).
Tradycyjnie już, podstawowym celem Warsztatów jest integracja środowiska ekonomistów rolnych, zwłaszcza młodych pracowników nauki, pogłębienie wiedzy ekonomicznej oraz zapoznanie się młodej kadry z doświadczeniami naukowców o uznanym dorobku, dotyczącymi pracy naukowej, dydaktyki, specyfiki pracy na uczelni i awansów naukowych. Uczestnicy powinni przygotować referaty na interesujące ich tematy. Zapraszamy zwłaszcza do prezentacji założeń (tematyka, cel(e), hipotezy, metodyka, elementy
literatury, wstępne wyniki badań) przyszłych rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych, bądź wniosków o granty badawcze.

Szczegółowe informacje – pliki z załącznika


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja